AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 49
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:167-169). (Enkelte historiske kilder oppgir at denne penbaringen ble gitt i mai 1831.) Leman Copley hadde mottatt evangeliet, rnen holdt fremdeles fast ved noen av lresetningene til "Shakers" (Det forente samfunn av de som tror p Kristi annet komme) som han tidligere hadde tilhrt. Shakerne trodde blant annet at Kristi annet komme allerede hadde funnet sted og at han hadde vist seg i en kvinnes, dvs. i Ann Lees skikkelse. Dp med vann ble ikke ansett som ndvendig. Spesielt var det forbudt spise svinekjtt, mange spiste ikke kjtt i det hele tatt, og et liv i slibat ble betraktet som mer hyverdig enn et liv i ekteskap. I forordet til denne penbaringen skrev profeten: "For f en mer fullstendig forstelse av emnet, adspurte jeg Herren, og mottok flgende" (History of the Church 1:167). penbaringen tilbakeviste noen av shakernes grunnleggende oppfatninger. De brdre som er nevnt ovenfor, tok med seg en kopi av penbaringen til shakernes menighet (i nrheten av Cleveland, Ohio) og leste den for dem i sin helhet, men den ble avvist.1-7: Dagen og timen for Kristi komme skal forbli ukjent inntil han kommer. 8-14: Menneskene m omvende seg, tro p evangeliet og adlyde ordinansene for oppn frelse. 15-16: Ekteskapet er gitt av Gud. 17-21: Det er tillatt spise kjtt. 22-28: Sion vil blomstre og lamanittene blomstre som en rose fr det annet komme.


1.   Lytt til mitt ord, mine tjenere Sidney, Parley og Leman, for se, sannelig sier jeg dere at jeg gir dere en befaling at dere skal g og forkynne mitt evangelium som dere har mottatt, ja, slik som dere har mottatt det, for shakerne.

2.   Se, jeg sier dere, at de nsker kjenne sannheten delvis, men ikke helt, for de er ikke rettferdige for meg, og derfor m de omvende seg.

3.   Derfor sender jeg dere, mine tjenere Sidney og Parley, for forkynne evangeliet for dem.

4.   Og min tjener, Leman, skal ordineres til dette arbeidet s han kan samtale med dem, ikke iflge det han har mottatt av dem, men iflge det som dere, mine tjenere, skal lre ham. Og hvis han gjr det, vil jeg velsigne ham, ellers skal han ikke ha noen fremgang.

5.   S sier Herren, for jeg er Gud og har sendt min Enbrne Snn til verden for forlse verden og har fastsatt at den som tar imot ham, skal bli frelst, men den som ikke tar imot ham, skal bli fordmt,

6.   og de har gjort med Menneskesnnen som de lystet, og han har tatt sin makt ved sin herlighets hyre hnd og regjerer n i himlene og vil regjere inntil han stiger ned p jorden for legge alle fiender under sine ftter, en tid som er nr for hnden -

7.   jeg, Gud Herren, har talt det, men timen og dagen kjenner intet menneske, ikke engang englene i himmelen, heller ikke skal de vite det fr han kommer.

8.   Derfor vil jeg at alle mennesker skal omvende seg, for alle er under synd unntatt de som jeg har forbeholdt meg, hellige menn som dere ikke har kjennskap til.

9.   Derfor sier jeg dere at jeg har sendt dere min evige pakt, ja, den som var fra begynnelsen.

10.   Og det som jeg har lovet, har jeg sledes oppfylt, og jordens nasjoner skal bye seg for det, og hvis de ikke gjr det av seg selv, skal de fornedres, for det som n er opphyet av seg selv, skal fornedres ved makt.

11.   Derfor gir jeg dere en befaling at dere skal g blant dette folk og si til dem slik min apostel som het Peter, gjorde i fordums tid.

12.   Tro p Herrens, Jesu navn, han som var p jorden og skal komme igjen, begynnelsen og enden;

13.   omvend dere og bli dpt i Jesu Kristi navn iflge det hellige bud, til syndenes forlatelse,

14.   og hver den som gjr dette, skal motta Den Hellige nds gave ved hndspleggelse av kirkens eldster.

15.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at den som forbyr ekteskap, er ikke ordinert av Gud, for ekteskapet er gitt til mennesket av Gud.

16.   Derfor er det iflge loven at han skulle ha en hustru, og de to skal vre ett kjd, og alt dette for at jorden kan oppfylle sin skapelses ml,

17.   og at den kan fylles med det antall mennesker som var skapt fr verden ble til.

18.   Og den som forbyr kjtt og sier at mennesket ikke skal spise det, er ikke ordinert av Gud.

19.   For se, markens dyr og luftens fugler og det som kommer av jorden, er gitt s mennesket kan bruke det til mat og klr og at han kan ha i overflod.

20.   Men det er ikke meningen at ett menneske skal ha mer enn et annet, derfor ligger verden i synd.

21.   Og ve det menneske som utgyter blod eller som uten behov slser med kjtt.

22.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at Menneskesnnen kommer ikke i en kvinnes skikkelse, heller ikke som en mann som streifer omkring p jorden.

23.   Derfor, far ikke vill, men fortsett i standhaftighet, idet dere ser frem til at himlene skal ryste og jorden skjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann og at dalene skal heves og fjellene senkes og de ujevne steder jevnes, og alt dette nr engelen skal blse i sin basun.

24.   Men fr Herrens store dag kommer, skal Jakob blomstre i villmarken, og lamanittene skal blomstre som en rose.

25.   Sion skal blomstre p hydene og fryde seg p fjellene og skal samles til det sted som jeg har utpekt.

26.   Se, jeg sier dere, g ut som jeg har befalt dere, omvend dere fra alle deres synder, be og dere skal f, bank p og det skal lukkes opp for dere.

27.   Se, jeg vil g foran dere, jeg vil danne baktroppen og vre midt iblant dere, og dere skal ikke bli til skamme.

28.   Se, jeg er Jesus Kristus, og jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 49
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige