AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 57
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 20. juli 1831 (History of the Church 1:189-190). I overensstemmelse med Herrens befaling (kapittel 52), hadde eldstene reist fra Kirtland til Missouri, gjort mange forskjellige erfaringer, og mtt endel motstand. Etter ha sett hvilken tilstand lamanittene befant seg i og den mangel p sivilisasjon, dannelse og religion som var blant folk i sin alminnelighet, utbrt profeten: "Nr skal rkenen blomstre som en rose? Nr skal Sion bli bygget opp i sin herlighet, og hvor skal ditt tempel st, som alle nasjoner skal komme til i de siste dager?" (History of the Church 1:189). Deretter mottok han denne penbaringen.1-3: Independence, Missouri, er det sted hvor byen Sion og templet skal ligge. 4-7: De hellige skal kjpe jord og motta en arvelodd i dette omrdet. 8-16: Sidney Gilbert skal starte en forretning, W. W. Phelps skal vre boktrykker, og Oliver Cowdrey skal redigere stoff for utgivelse.


1.   Lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, dere som p min befaling har samlet dere i dette landomrde som er Missouris land - det landomrde jeg har utvalgt og innviet til de helliges innsamling.

2.   Derfor er dette det lovede land, og det sted hvor byen Sion skal ligge.

3.   Og s sier Herren deres Gud: Hvis dere vil motta visdom, her er visdom. Se, det sted som n kalles Independence, er stedets sentrum, og tempeltomten ligger p et jordstykke mot vest ikke langt fra rdhuset.

4.   Derfor, det er visdom at dette landomrdet skulle kjpes av de hellige, og likes ethvert jordstykke som ligger mot vest, helt til grenselinjen som klart skiller mellom jde og hedning,

5.   og likeledes ethvert jordstykke som grenser til prrien i den utstrekning mine disipler er istand til kjpe jord. Se, dette er visdom, at de kan erverve det til en evig arv.

6.   Og la min tjener Sidney Gilbert forbli i det embede jeg har utpekt ham til - til motta penger, til vre en fullmektig for kirken og til kjpe jord i alle omrdene rundt omkring, s langt det kan gjres i rettferdighet og som visdom tilsier.

7.   Og la min tjener Edward Partridge forbli i det embede jeg har utpekt ham til, og sammen med dem han har utpekt til hjelpe seg, gi de hellige deres arv slik jeg har befalt.

8.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at min tjener Sidney Gilbert skal bosette seg p dette sted og begynne en forretning hvor han kan selge varer uten bedra, s han kan f penger til kjpe jord til gavn for de hellige og skaffe alle ting disiplene trenger, s de kan bosette seg p sin arvelodd.

9.   Og la likeledes min tjener Sidney Gilbert skaffe seg en bevilling, se, her er visdom, og den som leser, la ham forst, s han ogs kan sende varer til folket, ja, med hvem han vil som er ansatt i hans tjeneste,

10.   og sledes srge for mine hellige, s mitt evangelium kan bli forkynt for dem som sitter i mrke og i ddsskyggens dal.

11.   Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener William W. Phelps bosette seg p dette sted og vre kirkens boktrykker.

12.   Og se, hvis verden mottar hans skrivelser - se, her er visdom - skal han skaffe alt han kan skaffe i rettferdighet for de helliges gavn.

13.   Og la min tjener Oliver Cowdery hjelpe ham, ja, slik jeg har befalt, med alle oppgaver jeg skal gi ham, med kopiere, renskrive og velge ut, s alle ting kan vre riktige for meg, slik det gjennom ham skal bli bekreftet av nden.

14.   Og sledes skal de som jeg har nevnt, bosette seg med sine familier i Sions land s snart som mulig for gjre de ting som jeg har sagt.

15.   Og n, nr det gjelder innsamlingen - la biskopen og fullmektigen gjre forberedelser for de familier som er blitt befalt komme til dette sted s snart som mulig, og la dem bosette seg p sin arvelodd.

16.   Og de vrige, bde eldster og medlemmer, skal f flere direktiver senere. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 57
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige