AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 58
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 1. august 1831 (History of the Church 1:190-195). P den frste sabbat etter at profeten og hans flge ankom Jackson fylke, Missouri, ble en gudstjeneste avholdt, og to medlemmer ble innlemmet ved dp. I lpet av samme uke ankom noen medlemmer fra Thompson gren i Colesville, og andre (se kap. 54). Mange var ivrige etter f vite Herrens vilje angende dem p det nye innsamlingsstedet.1-5: De som holder ut i trengsel, vil bli kronet med herlighet. 6-12: De hellige skal forberede seg til Lammets bryllup og Herrens mltid. 13-18: Biskoper er dommere i Israel. 19-23: De hellige skal adlyde landets lover. 24-29: Menneskene skulle bruke sin handlefrihet til gjre godt. 30-33: Herren befaler og tilbakekaller. 34-43: For omvende seg, m menneskene bekjenne sine synder og avst fra dem. 44-58: De hellige skal kjpe sin arv og samles i Missouri. 59-65: Evangeliet m forkynnes for enhver skapning.


1.   Lytt, O min kirkes eldster, ln re, til mitt ord og lr av meg hva jeg vil med dere og ogs med dette landomrde som jeg har sendt dere til.

2.   For sannelig sier jeg dere, velsignet er den som holder mine bud, enten i liv eller dd, og den som er trofast i trengsel, skal f strre lnn i himmelens rike.

3.   Dere kan ikke med deres naturlige yne i yeblikket se hvilken plan deres Gud har med det som skal komme heretter, og den herlighet som skal flge etter stor trengsel.

4.   For etter stor trengsel kommer velsignelsene. Derfor kommer dagen da dere skal bli kronet med stor herlighet. Timen er ikke enn, men er nr for hnden.

5.   Husk dette som jeg forteller dere p forhnd, s dere kan a bevare det i deres hjerte og motta det som skal flge.

6.   Se, sannelig sier jeg dere, av denne grunn har jeg sendt dere, for at dere kunne vre lydige og for at deres hjerter kunne vre rede til bre vitnesbyrd om det som skal komme,

7.   og ogs for at dere kunne f ren av legge grunnvollen til og vitne om det landomrde hvor Guds Sion skal ligge.

8.   Og ogs for at det kunne gjres istand til gjestebud med fete retter for de fattige, ja, et gjestebud med fete retter, med klaret, gammel vin s jorden kan vite at profetenes ord ikke skal forg,

9.   ja, et mltid i Herrens hus, godt tilberedt, og dit skal alle nasjoner bli innbudt.

10.   Frst de rike og de lrde, de vise og de edle,

11.   og deretter kommer min mektige dag da de fattige, de lamme og de blinde og de dve skal komme til Lammets bryllup og ta del i Herrens mltid, tilberedt for den store dag som skal komme.

12.   Se, jeg, Herren, har sagt det.

13.   Og for at vitnesbyrdet kan g ut fra Sion, ja, fra Guds arvestads munn,

14.   ja, av denne grunn har jeg sendt dere hit og har utvalgt min tjener Edward Partridge, og har gitt ham en oppgave i dette land.

15.   Men hvis han ikke omvender seg fra sine synder, som er hjertets vantro og blindhet, m han vokte seg s han ikke faller.

16.   Se, han er gitt en oppgave, og den vil ikke bli gitt igjen.

17.   Og den som har denne oppgave, er utpekt til vre en dommer i Israel slik det var i fordums dager, for fordele Guds arveland mellom hans barn,

18.   og for dmme hans folk ved de rettferdiges vitneprov og ved hjelp av sine rdgivere i henhold til rikets lover, som er gitt ved Guds profeter.

19.   For sannelig sier jeg dere, min lov skal holdes i dette land.

20.   La ingen tro han er hersker, men la Gud herske over han som dmmer iflge sin egen vilje, eller med andre ord, over ham som gir rd eller sitter p dommersetet.

21.   La ingen bryte landets lover, for den som holder Guds lover, har intet behov for bryte landets lover.

22.   Derfor, innordne dere under de myndigheter som er, inntil han regjerer som har rett til regjere og legger alle fiender under sine ftter.

23.   Se, de lover som dere har mottatt fra min hnd, er kirkens lover, og i dette lys skal dere betrakte dem. Se, her er visdom.

24.   Og n, som jeg sa om min tjener Edward Partridge, dette er bostedet for ham og dem han har utpekt til sine rdgivere, og ogs bostedet for ham som jeg har utpekt til ta vare p mitt lagerhus.

25.   Derfor, la dem bringe sine familier hit til dette sted etter ha rdfrt seg med hverandre og med meg.

26.   For se, det er ikke tjenlig at jeg befaler i alle ting, for den som m befales i alle ting, er en cloven og ikke en klok tjener, derfor fr han ingen lnn.

27.   Sannelig sier jeg, menneskene skulle arbeide ivrig for en god sak, og gjre mange ting av egen fri vilje og tilveiebringe mye rettferdighet.

28.   For de har kraften i seg til handle som de vil, og hvis menneskene gjr godt, skal de p ingen mte miste sin lnn.

29.   Men den som ikke gjr noe fr han blir befalt, og mottar et bud med et tvilende hjerte og er sen til holde det, er fordmt.

30.   Hvem er jeg, sier Herren, menneskets skaper, som vil holde den uskyldig som ikke holder mine bud?

31.   Hvem er jeg, sier Herren, som har gitt et lfte som ikke er blitt oppfylt?

32.   Jeg befaler, og menneskene adlyder ikke, jeg tilbakekaller, og de fr ikke velsignelsen.

33.   Da sier de i sitt hjerte: Dette er ikke Herrens verk, for hans lfter er ikke oppfylt. Men ve slike, for deres lnn venter dem nedenfra og ikke ovenfra.

34.   Og n gir jeg dere videre instrukser om dette landomrde.

35.   Jeg har en vis hensikt med at min tjener Martin Harris skulle vre et eksempel for kirken ved gi sine penger til kirkens biskop.

36.   Og ogs, dette er en lov for ethvert menneske som kommer til dette landomrde for motta en arv, at det skal gjre med sine penger som loven bestemmer.

37.   Og det er ogs visdom i kjpe jord i Independence til det sted hvor lagerhuset og trykkeriet skal ligge,

38.   og andre retningslinjer angende min tjener Martin Harris skal bli gitt ham av nden s han kan motta sin arv som det synes ham best,

39.   og la ham omvende seg fra sine synder, for han trakter etter verdens ros.

40.   Og la ogs min tjener William W. Phelps forbli i det embedet jeg har utpekt ham til og motta sin arv p dette sted,

41.   og han trenger ogs omvende seg, for jeg, Herren, er ikke tilfreds med ham, for han sker fremheve seg selv, og er ikke tilstrekkelig ydmyk for meg.

42.   Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke mer ihu.

43.   Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder - se, han vil bekjenne dem og avst fra dem.

44.   Og n, sannelig sier jeg om de vrige av min kirkes eldster - tiden er enn ikke kommet, og det vil g mange r fr de mottar sin arv p dette sted, med mindre de sker den gjennom troens bnn, kun slik det blir anvist dem av Herren.

45.   For se, de skal drive folket sammen fra jordens ender.

46.   Derfor, samle dere, og de som ikke er utpekt til bli p dette sted, la dem forkynne evangeliet i omrdene rundt omkring og deretter vende tilbake til sine hjem.

47.   La dem forkynne underveis og bre vitnesbyrd om sannheten p alle steder, og kalle p de rike, hy og lav, og de fattige til omvende seg.

48.   Og la dem opprette menigheter hvis jordens innbyggere vil omvende seg.

49.   Og la det utpekes en fullmektig ved kirkens stemme for menigheten i Ohio, og han skal motta penger for kjpe landomrder i Sion.

50.   Og jeg gir til min tjener Sidney Rigdon en befaling at han skal gi en skriftlig beskrivelse av Sions land og redegjre for Guds vilje slik det skal bli tilkjennegitt for ham ved nden.

51.   Og et brev og en tegningsliste skal fremlegges i alle menighetene for skaffe penger som skal overlates til biskopen selv eller hans fullmektig - slik han synes best eller som han foreskriver - til innkjp av jord til arv for Guds barn.

52.   For se, sannelig sier jeg dere, Herren vil at disiplene og menneskenes barn skal pne sine hjerter s de kan kjpe hele dette landomrde s snart tiden tillater det.

53.   Se, her er visdom. La dem gjre dette, ellers fr de ingen arv uten at det skjer ved blodsutgytelse.

54.   Og videre, etter hvert som det kjpes jord, 1a det da ogs bli sendt til dette landomrde alle slags arbeidere som kan arbeide for Guds hellige.

55.   La alle disse ting skje med orden, og la biskopen eller kirkens fullmektig fra tid til annen bekjentgjre hvilke privilegier som gjelder i dette landomrde.

56.   Og la ikke innsamlingsarbeidet skje i hast eller ved flukt, men la det skje etter rd fra kirkens eldster p konferansene iflge den kunnskap de mottar fra tid til annen.

57.   Og la min tjener Sidney Rigdon hellige og innvie dette sted og tempeltomten til Herren.

58.   Og la det bli sammenkalt til et konferansemte, og la deretter mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr. reise tilbake sammen med Oliver Cowdery for fullfre det gjenstende arbeide jeg har plagt dem i deres eget landomrde, og det som gjenstr iflge det konferansene bestemmer.

59.   Og la ingen vende tilbake fra dette sted uten at han underveis brer vitnesbyrd om det han vet og med sikkerhet tror.

60.   La det som ble gitt til Ziba Peterson bli fratatt ham, men la ham f beholde sitt medlemskap i kirken og arbeide med sine egne hender sammen med brdrene inntil han er tilstrekkelig refset for alle sine synder, for han bekjenner dem ikke, men forsker skjule dem.

61.   La de vrige eldster i denne kirke som kommer til dette sted - noen av dem er overmte rikt velsignet - ogs avholde en konferanse p dette sted.

62.   Og la min tjener Edward Partridge lede den konferansen som skal avholdes av dem.

63.   Og la dem ogs vende tilbake, forkynne evangeliet underveis, og bre vitnesbyrd om det som er blitt penbart til dem.

64.   For sannelig, rsten m utg fra dette sted til hele verden, til jordens ytterste deler, evangeliet m bli forkynt for enhver skapning, med tegn som flger dem som tror.

65.   Og se, Menneskesnnen kommer. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 58
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige