AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 63
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, sent i august 1831 (History of the Church 1:206-211). Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery hadde kommet til Kirtland den 27. august etter ha beskt Missouri. I sitt forord til denne penbaringen skrev profeten: "Mens Kirken enn befant seg i sin spede barndom, hadde man et inderlig nske om motta Herrens ord om ethvert emne som p noen mte angikk vr frelse, og ettersom Sions land n var det viktigste timelige sprsml som var aktuelt, adspurte jeg Herren og ba om flere opplysninger, om de helliges innsamling, om kjp av jord og om andre sprsml" (History of the Church 1:207).1-6: En vredens dag vil komrne over de ugudelige. 7-12: Tegn kommer ved tro. 13-99: De som driver hor i sitt hjerte, vil fornekte troen og bli kastet i ildsjen. 20: De trofaste vil motta en arv p jorden etter at den er blitt forklaret. 21: En fullstendig beretning om hva som skjedde p forklarelsens berg er enn ikke blitt penbart. 22-23: De lydige mottar rikets mysterier. 24-31: En arv i Sion skal kjpes. 32-35: Herren bekjentgjr kriger, og de ugudelige slr de ugudelige ihjel. 36-48: De hellige skal samles i Sion og skaffe penger til bygge det opp. 49-54: Velsignelser er lovet de trofaste ved det annet komme, i oppstandelsen og under tusenrsriket. 55-58: Dette er err advarsels dag. 59-66: Herrens navn misbrukes av dem som benytter det uten myndighet.


1.   Hr, O folk, og pne deres hjerter og ln re, dere som er langt borte. Lytt, dere som kaller dere Herrens folk, og hr Herrens ord og hans vilje nr det gjelder dere.

2.   Ja, sannelig sier jeg, hr ordet fra ham hvis vrede er opptent mot de ugudelige og opprrske,

3.   som visselig tar til seg dem han vil ta til seg og bevarer i livet dem han nsker bevare,

4.   som bygger opp etter sin egen vilje og sitt eget behag, og utrydder etter behag, og som er istand til kaste sjelen ned i helvete.

5.   Se, jeg, Herren, lar min rst hre, og den skal adlydes.

6.   Derfor, sannelig sier jeg, la de ugudelige ta seg i vare og la de opprrske frykte og skjelve, og la de vantro lukke sin munn, for vredens dag skal komme over dem som en hvirvelvind, og alt kjd skal vite at jeg er Gud.

7.   Og den som sker tegn, skal se tegn, men ikke til frelse.

8.   Sannelig sier jeg dere, det finnes noen blant dere som sker etter tegn, og slike har det vrt helt fra begynnelsen av,

9.   men se, tro kommer ikke ved tegn, men tegn flger dem som tror.

10.   Ja, tegn kommer ved tro, ikke ved menneskers vilje eller etter deres behag, men ved Guds vilje.

11.   Ja, tegn kommer ved tro til mektige gjerninger, for uten tro kan intet menneske vre Gud til behag, og den som Gud vredes over, i ham har han ikke velbehag, derfor, til slike viser han ingen tegn, bare i vrede til deres fordmmelse.

12.   Derfor har jeg, Herren, ikke behag i dem blant dere som har skt etter tegn og undere for f tro, og ikke til menneskenes gavn til min re.

13.   Likevel gir jeg bud, og mange har vendt seg bort fra mine bud og har ikke holdt dem.

14.   Det var horkarer og horkvinner blant dere, noen av dem har vendt seg bort fra dere, og andre som er hos dere, skal senere bli avslrt.

15.   La slike vre p vakt og omvende seg hurtig for at ikke dommen skal komme over dem som en snare, og deres drskap skal bli penbar og deres gjerninger skal flge dem i folkets yne.

16.   Og sannelig sier jeg dere slik jeg fr har sagt: Den som ser p en kvinne for begjre henne, eller om noen driver hor i sitt hjerte, de skal ikke ha nden, men skal fornekte troen og skal frykte.

17.   Derfor har jeg, Herren, sagt at de feige og vantro og alle lgnere og enhver som elsker og fremsetter en lgn, og horkarene og trollmennene - deres del skal vre i sjen som brenner med ild og svovel, som er den annen dd.

18.   Sannelig sier jeg at de skal ikke ha del i den frste oppstandelse.

19.   Og n, se, jeg, Herren, sier dere at dere ikke er rettferdiggjort fordi disse ting finnes blant dere.

20.   Ikke desto mindre, den som holder fast ved troen og gjr min vilje, han skal seire og skal motta en arv p jorden nr forklarelsens dag kommer,

21.   nr jorden skal bli forklaret, ja, i overensstemmelse med det mnster som ble vist mine apostler p berget, noe dere enn ikke har mottatt en fullstendig beretning om.

22.   Og n, sannelig sier jeg dere, at som jeg sa, vil jeg gjre min vilje kjent for dere, og se, jeg vil gjre den kjent for dere, men ikke i form av bud, for det er mange som ikke gir akt og holder mine bud.

23.   Men til den som holder mine bud, vil jeg meddele mitt rikes mysterier, og de skal bli i ham en kilde med levende vann som veller frem til evig liv.

24.   Og n, se, dette er Herren deres Guds vilje med hensyn til hans hellige, at de skal samles i Sions land, men ikke i hast, for at det ikke skal oppst forvirring likesom en epidemi.

25.   Se, Sions land, jeg, Herren holder det i mine hender,

26.   likevel gir jeg, Herren, keiseren det som keiserens er.

27.   Derfor vil jeg, Herren, at dere skal kjpe landomrdene, s dere kan ha overtak p verden, s dere kan stille krav til verden, s de ikke oppegges til vrede.

28.   For Satan inngir dem i deres hjerter vredes mot dere og til utgyte blod.

29.   Derfor skal Sions land erverves enten ved kjp eller ved blod, ellers blir det ingen arv for dere.

30.   Og hvis det skjer ved kjp, se, da er dere velsignet,

31.   og hvis det skjer ved blod, ettersom det er forbudt for dere utgyte blod, se, da skal deres fiender overfalle dere, og dere skal bli jaget fra by til by og fra synagoge til synagoge, og bare noen f skal bli igjen og motta en arv.

32.   Jeg, Herren, er vred p de ugudelige, jeg holder min nd borte fra jordens innbyggere.

33.   Jeg har sverget i min vrede og har kunngjort krig p jordens overflate, og de ugudelige skal sl de ugudelige ihjel, og frykt skal komme over ethvert menneske,

34.   og de hellige skal ogs bare s vidt unnslippe, likevel er jeg, Herren, med dem og vil komme ned i himmelen fra min Faders nrhet og fortre de ugudelige med uslukkelig ild.

35.   Og se, dette er ikke enn, men om en stund.

36.   Derfor, ettersom jeg, Herren, har kunngjort at alt dette skal skje p jordens overflate, vil jeg at mine hellige skal samles i Sions land,

37.   og at enhver m ta rettferdighet i sine hender og trofasthet om sine lender og lfte en advarsels rst mot jordens innbyggere og forkynne bde med ord og ved flukt at deleggelse skal komme over de ugudelige.

38.   Derfor, la mine disipler i Kirtland, som bor p denne grden, ordne sine timelige anliggender.

39.   La min tjener Titus Billings, som tar vare p den, selge landomrdet, s han, nr vren kommer, kan vre forberedt og kan reise til Sions land sammen med dem som bor der, med unntagelse av dem som jeg forbeholder meg og som ikke skal reise fr jeg befaler dem.

40.   Og la alle penger som kan avses, det spiller ingen rolle for meg om det er lite eller mye, sendes opp til Sions land, til dem som jeg har utpekt til motta dem.

41.   Se, jeg, Herren, vil gi min tjener Joseph Smith jr. kraft s han ved nden kan finne frem til dem som skal dra opp til Sions land, samt hvem av mine disipler som skal bli igjen.

42.   La min tjener Newel K. Whitney beholde sin forretning, eller med andre ord fortsette drive forretningen, enn en liten stund.

43.   Likevel la ham gi fra seg alle penger han kan avse, s de kan sendes til Sions land.

44.   Se, disse ting er i hans hnd, og la ham handle med visdom.

45.   Sannelig sier jeg, la ham ordineres til fullmektig for de disiplene som blir igjen, og la ham ordineres til denne myndighet,

46.   og n, besk snarlig menighetene for forklare alle disse ting for dem sammen med min tjener Oliver Cowdery. Se, dette er min vilje, skaffe til veie penger slik jeg har anvist.

47.   Den som er trofast og holder ut, skal overvinne verden.

48.   Den som sender midler opp til Sions land, skal motta en arv i denne verden, og hans gjerninger skal flge ham, og han skal ogs f en lnn i den kommende verden.

49.   Ja, og velsignet er de dde som dr i Herren fra n av; nr Herren kommer og de gamle ting forgr og alt blir nytt, skal de oppst fra de dde for aldri mer d, og skal motta en arv for Herrens syn i den hellige stad.

50.   Og den som lever nr Herren kommer og har bevart troen, velsignet er han, likevel er det bestemt at han skal d nr han oppnr et menneskes alder.

51.   Derfor, barn skal vokse opp til de blir gamle, gamle mennesker skal d, men de skal ikke sove i stvet, men de skal forvandles i et yeblikk.

52.   Derfor, av denne grunn forkynte apostlene de ddes oppstandelse til verden.

53.   Disse ting er det dere m se frem til, og etter Herrens talemte er de n nr for hnden og i en tid som kommer, ja, p dagen for Menneskesnnens komme.

54.   Og frem til denne tid vil det vre uforstandige jomfruer blant de kloke, og i den tid kommer en fullstendig adskillelse av de rettferdige og de ugudelige, og p den dag vil jeg sende mine engler for rykke opp de ugudelige og kaste dem i en uslukkelig ild.

55.   Og n, se, sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, har ikke behag i min tjener Sidney Rigdon, han opphyet seg i sitt hjerte og tok ikke imot rd, men bedrvet nden,

56.   derfor er det han har skrevet ikke antagelig for Herren, og han m skrive det om igjen, og hvis Herren ikke godtar det, se, da skal han ikke lenger forbli i det embede jeg har utpekt ham til.

57.   Og videre, sannelig sier jeg dere, de som i hjertets saktmodighet nsker advare syndere til omvendelse, la dem beskikkes til denne oppgaven.

58.   For dette er en advarsels dag, og ikke en dag for mange ord, for jeg, Herren, vil ikke la meg spotte i de siste dager.

59.   Se, jeg er fra oven, og har makt der nede. Jeg er over alt og i alt og gjennom alt og gransker alle ting, og dagen kommer da alle ting skal vre meg underlagt.

60.   Se, jeg er Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus.

61.   Derfor, la alle mennesker vokte seg for hvordan de tar mitt navn i sin munn -

62.   for se, sannelig sier jeg at det er mange som er under denne fordmmelse som bruker Herrens navn og misbruker det, idet de ikke har myndighet.

63.   Derfor, la kirkens medlemmer omvende seg fra sine synder, og jeg, Herren, vil kjennes ved dem, ellers skal de bli avskret.

64.   Husk at det som kommer fra det hye, er hellig og m omtales med forsiktighet og ved ndens tilskyndelse, og ved dette skjer det ingen fordmmelse og dere mottar nden ved bnn, men uten dette frer det til fordmmelse.

65.   La mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon finne seg et hjem slik nden veileder dem ved bnn.

66.   Disse ting m overvinnes gjennom tlmodighet, s de kan f en langt strre og evig herlighet, eller i motsatt fall en strre fordmmelse. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 63
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige