AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 65
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i oktober 1831 (History of the Church 1:218). Profeten kaller denne penbaringen en bnn.1-2: Nklene til Guds rike er overgitt til mennesket p jorden, og evangeliets sak vil seire. 3-6: Himmelens tusenrsrike vil komme og bli forenet med Guds rike p jorden.


1.   Lytt og gi akt, en stemme som av en som er sendt nedfra det hye, som er mektig og kraftig, som gr ut like til jordens ender, ja, hvis rst er til menneskene: Rydd Herrens vei, gjr hans stier rette.

2.   Guds rikes nkler er overgitt mennesket p jorden, og fra dette sted skal evangeliet rulle frem like til jordens ender, likesom stenen som rives ls fra fjellet, men ikke med hender, skal rulle frem, inntil det har fylt hele jorden.

3.   Ja, en rst som roper: Rydd Herrens vei, tilbered Lammets bryllupsmltid, gjr dere rede for Brudgommen.

4.   Be til Herren, pkall hans hellige navn, gjr hans vidunderlige gjerninger kjent blant folket.

5.   Pkall Herren s hans rike kan rulle frem over jorden, s dens innbyggere kan motta det og vre beredt til de dager som skal komme da Menneskesnnen skal komme ned i himmelen, ikledd sin herlighets glans, for mte Guds rike som er opprettet p jorden.

6.   Derfor, mtte Guds rike rulle frem s himmelens rike kan komme, for at du, O Gud, kan bli herliggjort bde i himmelen og p jorden, s dine fiender kan bli deg underlagt, for din er ren, makten og herligheten, evindelig og alltid. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 65
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige