AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 68
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 etter anmodning fra Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin (History of the Church 1:227-229). Selv om denne penbaringen ble gitt som svar p en bnn om at Herrens vilje med disse eldstene mtte gjres kjent, gjelder mye av innholdet for hele Kirken.1-5: Eldstenes ord nr de er drevet av Den Hellige nd, er hellig skrift. 6-12: Eldstene skal forkynne og dpe, og tegn skal flge de sanne troende. 13-24: Den frstefdte av Arons snnor kan vre presiderende biskop (eller med andre ord ha nklene til presidere som biskop) under ledelse av Det frste presidentskap. 25-28: Foreldre blir befalt undervise sine barn i evangeliet. 29-35: De hellige skal helligholde sabbaten, arbeide flittig og be.


1.   Min tjener, Orson Hyde, ble ved sin ordinasjon kalt til forkynne det evige evangelium ved den levende Guds nd, fra folk til folk og fra sted til sted, i de ugudeliges forsamlinger og i deres synagoger, og til samtale med og utdype all hellig skrift for dem.

2.   Og se, og gi akt, dette er et mnster for alle de som ble ordinert til dette prestedmme, og som er beskikket til den misjon dra ut -

3.   og dette er mnsteret for dem, at de skal tale som de blir drevet av Den Hellige nd.

4.   Og hva som helst de taler nr de er drevet av Den Hellige nd, skal vre hellig skrift, skal vre Herrens vilje, skal vre Herrens sinn, skal vre Herrens ord, skal vre Herrens rst og Guds kraft til frelse.

5.   Se, dette er Herrens lfte til dere, ja, til dere, O mine tjenere.

6.   Vr derfor ved godt mot og frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere og vil st ved deres side, og dere skal vitne om meg, ja, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds Snn, at jeg var, at jeg er, og at jeg skal komme.

7.   Dette er Herrens ord til deg, min tjener Orson Hyde, og ogs til min tjener Luke Johnson, og til min tjener Lyman Johnson, og til min tjener William E. McLellin, og til alle trofaste eldster i min kirke:

8.   G ut i all verden, forkynn evangeliet til enhver skapning ved bruke den myndighet jeg har gitt dere og ved dpe i Faderens og i Snnens og i Den Hellige nds navn.

9.   Og den som tror og blir dpt, skal bli frelst, og den som ikke tror, skal bli fordmt.

10.   Og den som tror, skal bli velsignet med de tegn som flger, ja, som skrevet er.

11.   Og til dere skal det bli gitt kjenne tidenes tegn, og tegnene p Menneskesnnens komme.

12.   Og s mange som Faderen skal vitne om, skal dere bli gitt makt til besegle til evig liv. Amen.

13.   Og n, dette er de punkter som kommer i tillegg til paktene og budene:

14.   Det vil heretter i Herrens beleilige tid bli beskikket flere biskoper i kirken, og de skal tjene p samme mte som den frste,

15.   derfor skal de vre hyprester som er verdige, og de skal utpekes av Det melkisedekske prestedmmes Frste presidentskap, med mindre de er direkte etterkommere av Aron.

16.   Og hvis de er direkte etterkommere av Aron, har de en lovfestet rett til biskopembedet, hvis de er de frstefdte av Arons snner.

17.   For den frstefdte har rett til presidere over dette prestedmme, og har nklene, eller myndigheten, til det samme prestedmme.

18.   Ingen mann har lovfestet rett til dette embede, til ha dette prestedmmes nkler, med mindre han er en direkte etterkommer av Aron og er den frstefdte.

19.   Men da en hyprest i Det melkisedekske prestedmme har myndighet til virke i alle mindre embeder, kan han virke i en biskops embede nr det ikke finnes en direkte etterkommer av Aron, dersom han blir kalt, beskikket og ordinert til denne stilling av Det melkisedekske prestedmmes Frste presidentskap.

20.   Og en direkte etterkommer av Aron m ogs utpekes av dette presidentskap, og bli funnet verdig, og bli salvet og ordinert under dette presidentskaps hender, ellers er de ikke lovlig bemyndiget til virke i sitt prestedmme.

21.   Men i kraft av forordningen om den rett de har til det prestedmme som gr fra far til snn, kan de kreve bli salvet hvis de p noen mte kan bevise sin herkomst eller fastsl det ved penbaring fra Herren under det ovennevnte presidentskaps hender.

22.   Og videre, ingen biskop eller hyprest som blir beskikket til dette embede, kan stilles for en domstol eller dmmes for noen som helst forbrytelse av andre enn kirkens Frste presidentskap,

23.   og i den grad presidentskapet finner ham skyldig p grunn av vitneprov som ikke kan bestrides, skal han dmmes.

24.   Og hvis han omvender seg, skal han bli tilgitt i henhold til kirkens pakter og bud.

25.   Og videre, i den grad foreldre i Sion eller i noen av hennes organiserte staver har barn, og de ikke lrer dem forst lren om omvendelse, tro p Kristus den levende Guds Snn og om dp og Den Hellige nds gave ved hndspleggelse nr de er tte r gamle, skal synden vre p foreldrenes hoder.

26.   For dette skal vre en lov for Sions innbyggere og for alle hennes organiserte staver.

27.   Og deres barn skal dpes til sine synders forlatelse nr de er tte r gamle, og motta hndspleggelsen.

28.   Og de skal ogs lre sine barn be og vandre rettskaffent for Herren.

29.   Og Sions innbyggere skal ogs gi akt p sabbatsdagen og holde den hellig.

30.   Og Sions innbyggere skal ogs huske utfre sitt arbeide ettersom de er utpekt til arbeide i all trofasthet, for den dovne skal Herren komme i hu.

31.   N, jeg, Herren, finner ikke behag i Sions innbyggere, for det er lediggjengere blant dem, og deres barn vokser ogs opp i ugudelighet, ei heller sker de oppriktig etter evighetens rikdommer, men deres yne er fulle av begjr.

32.   Sledes skulle det ikke vre, og det m avskaffes blant dem. Derfor skal min tjener, Oliver Cowdery, bringe disse ord til Sions land.

33.   Og et bud gir jeg til dem, at den som ikke oppsender sine bnner til Herren til enhver tid, ham skal dere komme i hu for mitt folks dommer.

34.   Disse ord er sanne og troverdige, overtre dem derfor ikke og ta heller ikke noe bort fra dem.

35.   Se, jeg er Alfa og Omega, og jeg kommer hastig. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 68
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige