AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 71
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. desember 1831 ( History of the Church 1:238-239). Profeten hadde fortsatt oversette Bibelen med Sidney Rigdon som skriver inntil denne penbaringen ble mottatt, men da ble arbeidet midlertidig lagt til side s de kunne utfre de instruksjoner som ble gitt her. Brdrene skulle dra ut og forkynne for dempe de uvennlige flelser mot Kirken som hadde oppsttt p grunn av noen avisartikler skrevet av den frafalne Ezra Booth.1-4: Joseph Smith og Sidney Rigdon blir sendt ut for forkynne evangeliet. 5-11: De helliges fiender vil bli gjort til skamme.


1.   Se, s sier Herren til dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, at den tid sannelig er kommet da jeg finner det ndvendig og pkrevet at dere opplater deres munn for forkynne mitt evangelium og det som hrer riket til, og forklarer dets mysterier ut fra Skriftene i forhold til den nd og kraft som skal bli gitt dere, ja, som jeg vil.

2.   Sannelig sier jeg dere, forkynn for verden i omrdene rundt omkring, og i kirken ogs, enn en stund, inntil det skal bli tilkjennegitt for dere.

3.   Sannelig, dette er en oppgave som jeg gir dere for en stund.

4.   Derfor, arbeid i min vingrd. Kall p jordens innbyggere og br vitnesbyrd, og bered veien for de bud og penbaringer som skal komme.

5.   N, se, dette er visdom. Den som leser, la ham forst det og ogs godta det,

6.   for den som godtar det, skal f i overflod, ja, endog kraft.

7.   Gjr derfor deres fiender til skamme, be dem mte dere bde offentlig og privat, og hvis dere er trofaste, skal de bli gjort til skamme.

8.   La dem derfor komme frem med sine sterke argumenter mot Herren.

9.   Sannelig, s sier Herren til dere, intet vpen som blir smidd mot dere, skal ha fremgang,

10.   og hvis noe menneske hever sin rst mot dere, skal han gjres til skamme i min egen beleilige tid.

11.   Hold derfor mine bud, de er sanne og plitelige. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 71
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige