AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 72
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. desember 1831 (History of the Church 1:239-241). Flere eldster og medlemmer var kommet sammen for lre sine plikter og bli videre oppbygget i Kirkens lre. I dette kapitlet er to penbaringer - mottatt samme dag - sltt sammen. Vers 1-8 omhandler Newel K. Whitneys kall til biskop. Etter at han var kalt og ordinert, ble vers 9-26 mottatt hvor det gis flere opplysninger om en biskops plikter.1-8: Eldstene skal avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen. 9-15: Biskopen tar vare p lagerhuset og har omsorg for de fattige og trengende. 16-26: Biskopen skal bekrefte eldstenes verdighet.


1.   Hr og lytt til Herrens rst, dere som har forsamlet dere som er hyprester i min kirke, og til hvem riket og myndigheten er gitt.

2.   For sannelig, s sier Herren, jeg anser det for ndvendig at det blir utpekt en biskop for dere, eller blant dere, i kirken i denne del av Herrens vingrd.

3.   Og sannelig, i dette har dere handlet klokt, for Herren fordrer av enhver forvalter avlegge regnskap for sin forvaltning, bde i tid og i evighet.

4.   For den som er trofast og klok i dette liv, blir aktet verdig til arve de boliger som min Fader har beredt for ham.

5.   Sannelig sier jeg dere, kirkens eldster i denne del av min vingrd skal avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen som skal utpekes av meg i denne del av min vingrd.

6.   Disse ting skal nedtegnes for bli overlevert til biskopen i Sion.

7.   Og biskopens plikt skal kunngjres ved de bud som er gitt og ved konferansens stemmegivning.

8.   Og n, sannelig sier jeg dere, at min tjener Newel K. Whit-ney er mannen som skal bli utpekt og ordinert til denne myndighet. Dette er Herren deres Guds og Forlsers vilje. Slik er det. Amen.

9.   Herrens ord - i tillegg til loven som er gitt - som gjr kjent biskopens plikter, han som er ordinert for kirken i denne del av vingrden, er i sannhet dette:

10.   ta vare p Herrens lagerhus, motta kirkens midler i denne del av vingrden,

11.   motta regnskap fra eldstene som tidligere befalt og ivareta deres behov, og de skal betale for det de mottar, i den grad de har noe betale med,

12.   s dette ogs kan bli innviet til gavn for kirken, for de fattige og trengende.

13.   Og for den som ikke har noe betale med, skal et regnskap overleveres til biskopen i Sion som skal betale gjelden av de midler som Herren skal legge i hans hender.

14.   Og de trofastes arbeide - de som arbeider med ndelige ting, med forvalte evangeliet og rikets anliggender for kirken og for verden - skal vre betaling for gjeld overfor biskopen i Sion.

15.   Sledes blir den betalt av kirken, for iflge loven m enhver som kommer opp til Sion, legge alle ting frem for biskopen i Sion.

16.   Og n, sannelig sier jeg dere, at ettersom enhver eldste i denne del av vingrden m avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen i denne del av vingrden,

17.   skal dommeren, eller biskopen, i denne del av vingrden utstede en attest til biskopen i Sion for godtgjre at han tilfredsstiller alle krav til motta en arv og bli mottatt som en klok forvalter og en trofast arbeider,

18.   ellers skal han ikke bli godtatt av biskopen i Sion.

19.   Og n, sannelig sier jeg dere, la enhver eldste som avlegger regnskap for menighetens biskop i denne del av vingrden, anbefales av den eller de menigheter hvor han arbeider, s han og hans regnskap p alle mter kan bli godkjent.

20.   Og videre, la mine tjenere som er utpekt til forvaltere over min kirkes litterre anliggender, ha krav p all mulig hjelp fra biskopen, eller biskopene -

21.   s penbaringene kan bli utgitt og g ut like til jordens ender, s de ogs kan skaffe midler som p alle mter skal gavne kirken,

22.   s de ogs p alle mter kan bli godkjent og bli regnet som kloke forvaltere.

23.   Og n, se, dette skal vre et mnster for alle enheter i min kirke som er utbredt rundt omkring uansett hvor de blir opprettet. Og n avslutter jeg mine ord. Amen.

24.   Noen f ord i tillegg til rikets lover, som gjelder kirkens medlemmer, de som er utpekt ved Den Hellige nd til dra opp til Sion og de som fr anledning til dra opp til Sion.

25.   La dem ha med seg til biskopen en attest fra tre eldster i kirken eller en attest fra biskopen,

26.   ellers vil den som drar opp til Sions land, ikke bli regnet som en klok forvalter. Dette er ogs et mnster: Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 72
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige