AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 73
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832 (History of the Church 1:241-242). Siden begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vrt opptatt med forkynne evangeliet, og p denne mten ble mye gjort for dempe ugunstige flelser som hadde oppsttt overfor Kirken (se forordet til kapittel 71).1-2: Eldstene skal fortsette .forkynne. 3-6: Joseph Smith og Sidney Rigdon skal fortsette oversette Bibelen inntil arbeidet er helt ferdig.


1.   For sannelig, s sier Herren, jeg anser det for ndvendig at de fortsetter forkynne evangeliet og formaner menighetene i omrdene rundt omkring, frem til konferansen.

2.   Og se, da skal det kunngjres for dem ved konferansens stemmegivning deres forskjellige oppgaver.

3.   N, sannelig sier jeg dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, s sier Herren, det er ndvendig oversette igjen,

4.   og s langt det er mulig forkynne evangeliet i omrdene rundt omkring frem til konferansen, og deretter er det ndvendig fortsette arbeidet med oversettelsen inntil det er ferdig.

5.   Og la dette vre et mnster for eldstene inntil de fr mer kunnskap, ja, som skrevet er.

6.   N gir jeg dere ikke mer denne gang. Bind omkring deres lender og vr sindige. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 73
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige