AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 75
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (History of the Church 1:242-245). Anledningen var en konferanse som tidligere var bestemt. Under denne konferansen ble joseph Smith oppholdt og ordinert til president for Det hye prestedmme. Visse eldster som hadde hatt vanskeligheter med f menneskene til forst sitt budskap, nsket lre mer detaljert om sine umiddelbare plikter. Denne penbaringen fulgte.1-5: Trofaste eldster som forkynner evangeliet, vil arve evig liv. 6-12: Be om motta Trsteren som underviser om alle ting. 13-22: Eldstene vil sitte og dmme dem som forkaster deres budskap. 23-36: Misjonrenes familier skal motta hjelp fra Kirken.


1.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg som taler ved min nds rst, ja, Alfa og Omega, deres Herre og deres Gud:

2.   Lytt dere som har gitt deres navn for dra ut og forkynne mitt evangelium og beskjre min vingrd.

3.   Se, jeg sier dere at det er min vilje at dere skal dra ut og ikke vente, vr heller ikke dovne, men arbeid av all deres makt,

4.   ved at dere opplfter deres rst som ved lyden av en basun og forkynner sannheten iflge de penbaringer og bud som jeg har gitt dere.

5.   Og sledes, hvis dere er trofaste, skal dere hste mange kornbnd og bli kronet med re og herlighet, med uddelighet og evig liv.

6.   Derfor, sannelig sier jeg til min tjener William E. McLellin: Jeg tilbakekaller det oppdrag jeg ga ham om dra til den stlige del av landet.

7.   Og jeg gir ham et nytt oppdrag og en ny befaling hvor jeg, Herren, refser ham for ha knurret i sitt hjerte.

8.   Og han syndet, men likevel tilgir jeg ham og sier til ham igjen: Dra til den sydlige del av landet.

9.   Og la min tjener Luke Johnson reise sammen med ham og forkynne de ting som jeg har befalt dem,

10.   idet de pkaller Herrens navn og ber om Trsteren som skal lre dem alle ting de trenger vite,

11.   idet de alltid ber om ikke bli motlse, og hvis de gjr dette, vil jeg vre med dem inntil enden.

12.   Se, dette er Herren deres Guds vilje med dere. Slik er det. Amen.

13.   Og videre, sannelig, s sier Herren: La min tjener Orson Hyde og min tjener Samuel H. Smith reise til den stlige del av landet og forkynne det som jeg har befalt dem, og hvis de er trofaste, se, da vil jeg vre med dem inntil enden.

14.   Og videre, sannelig sier jeg til min tjener Lyman Johnson og til min tjener Orson Pratt, de skal ogs reise til den stlige del av landet, og se, jeg er ogs med dem, ja, inntil enden.

15.   Og videre sier jeg til min tjener Asa Dodds og til min tjener Calves Wilson, at de ogs skal reise til den vestlige del av landet og forkynne mitt evangelium, ja, som jeg har befalt dem.

16.   Og den som er trofast, skal overvinne alle ting og skal bli lftet opp p den ytterste dag.

17.   Og videre sier jeg til min tjener Major N. Ashley og min tjener Burr Riggs, la ogs dem reise til den sydlige del av landet.

18.   Ja, la alle disse som jeg har befalt, reise ut og g fra hus til hus og fra landsby til landsby og fra by til by.

19.   Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de tar imot dere, etterlat dette hus deres velsignelse.

20.   Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de ikke tar imot dere, et slikt hus skal dere snarest forlate og ryste stvet av deres ftter som et vitnesbyrd mot dem.

21.   Og dere skal fylles med glede og fryd, og vit dette, at p dommens dag skal dere vre dommere over dette hus og fordmme dem,

22.   og det skal bli mer tlelig for hedningefolkene p dommens dag enn for dette hus, bind derfor omkring deres lender og vr trofaste, og dere skal overvinne alle ting og bli lftet opp p den ytterste dag. Slik er det. Amen.

23.   Og videre, s sier Herren til dere, O min kirkes eldster som har gitt deres navn, s dere kan vite hans vilje med dere.

24.   Se, jeg sier dere at det er kirkens plikt gi hjelp til disse eldsters familiers underhold, og ogs til familiene til dem som er kalt og som ndvendigvis m sendes ut i verden for forkynne evangeliet til verden.

25.   Derfor gir jeg, Herren, dere dette bud at dere finner oppholdssteder til deres familier s langt deres brdre er villige til pne sine hjerter.

26.   Og la ingen som kan finne et sted til sin familie og f kirkens underhold til den, unnlate dra ut i verden, enten til st eller til vest, til nord eller til syd.

27.   La dem be, og de skal f, bank p, og det skal lukkes opp for dem og bli tilkjennegitt dem fra det hye, ja, ved Trsteren, hvor de skal reise.

28.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at enhver mann som er ndt til ta seg av sin egen familie, la ham ta seg av den, og han skal p ingen mte miste sin krone, og han skal arbeide i kirken.

29.   La enhver vre flittig i alle ting. Og den dovne skal ikke ha plass i kirken medmindre han omvender seg i all sin ferd.

30.   Derfor, la min tjener Simeon Carter og min tjener Emer Harris virke sammen i evangeliets tjeneste,

31.   og likeledes min tjener Ezra Thayre og min tjener Thomas B. Marsh,

32.   likeledes min tjener Hyrum Smith og min tjener Reynolds Cahoon,

33.   og likeledes min tjener Daniel Stanton og min tjener Seymor Brunson,

34.   og likeledes min tjener Sylvester Smith og min tjener Gideon Carter,

35.   og likeledes min tjener Ruggles Eames og min tjener Stephen Burnett,

36.   og likeledes min tjener Micah B. Welton og min tjener Eden Smith. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 75
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige