AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 76
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 16. februar 1832 (History of the Church 7:245-252). I forordet til dette synet skrev profeten: Da jeg kom tilbake fra konferansen i Amherst, fortsatte jeg med oversette Skriftene. P grunnlag av forskjellige penbaringer som var mottatt, var det tydelig at mange viktige punkter som berrer menneskets frelse, var blitt tatt ut av Bibelen, eller var gtt tapt fr den ble samlet. Av de sannheter som var igjen er det innlysende lit hvis Gud belnnet enhver i henhold til de gjerninger som ble gjort i kjdet, da mtte ordet 'himmel' med henblikk p de helliges evige hjem omfatte rner enn ett rike. I den anledning s jeg selv og eldste Rigdon ... mens vi holdt p med oversettelsen av Johannes-evangeliet, flgende syn (History of the Church 1:245). Det var etter at profeten hadde oversatt Johannes 5:29 at dette synet ble gitt.1-4: Herren er Gud. 5-10: Rikets mysterier vil bli penbart til alle de trofaste. 11-17: Alle vil komme frem i de rettferdiges eller de urettferdiges oppstandelse. 18-24: Innbyggerne i mange verdener er fdt snner og dtre av Gud gjennom Jesu Kristi forsoning. 25-29: En Guds engel falt og ble djevelen. 30-49: Fortapelsens snner blir evig fordmt, alle andre rnottar en grad av frelse. 50-70: En beskrivelse av den herlighet og belnning som gis opphyede skapninger i det celestiale rike. 71-80: En beskrivelse av dem som arver det terrestriale rike. 81-113: Tilstanden for dem som arver telestial, terrestrial og celestial herlighet beskrives. 114-119: De trofaste kan se og forst Guds rikes mysterier ved Den Hellige nds kraft.


1.   Lytt, O himler, og ln re, O du jord, og fryd dere, alle jordens innbyggere, for Herren er Gud, og uten ham er det ingen Frelser.

2.   Stor er hans visdom, underfulle er hans veier, og omfanget av hans gjerninger kan ingen finne ut.

3.   Hans forml svikter aldri, ei heller kan noen holde hans hnd tilbake.

4.   Fra evighet til evighet er han den samme, og hans r opphrer aldri.

5.   For s sier Herren: Jeg, Herren, er barmhjertig og ndig mot dem som frykter meg og finner behag i hedre dem som tjener meg i rettferdighet og sannhet inntil enden.

6.   Stor skal deres lnn bli, og evig skal deres herlighet vre.

7.   Og for dem vil jeg penbare alle mysterier, ja, alle mitt rikes skjulte mysterier fra fordums dager av, og i tider som kommer, vil jeg tilkjennegi for dem min behagelige vilje om alt som hrer mitt rike til.

8.   Ja, selv evighetens undere skal de forst, og det som skal skje, vil jeg vise dem, ja, det som angr mange generasjoner.

9.   Og deres visdom skal bli stor, og deres forstand n like til himmelen, og for dem skal de vises visdom forg, og de klokes forstand skal bli til intet.

10.   For ved min nd vil jeg opplyse dem, og ved min kraft vil jeg tilkjennegi for dem min viljes hemmeligheter, ja, selv det som intet ye har sett og intet re har hrt og som ikke har trengt inn i menneskets hjerte.

11.   Vi, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, var i nden p den sekstende dag i februar i det Herrens r ett tusen tte hundre og to og tredve -

12.   ved ndens kraft ble vre yne pnet og vr forstand ble opplyst s vi kunne se og forst det som er av Gud,

13.   selv de ting som var fra begynnelsen, fr verden ble til, som ble fastsatt av Faderen gjennom hans Enbrne Snn som var i Faderens skjd helt fra begynnelsen,

14.   om hvem vi brer vitnesbyrd, og det vitnesbyrd vi brer, er fylden av Jesu Kristi evangelium, han som er Snnen som vi s og talte med i det himmelske syn.

15.   For mens vi holdt p med det oversettelsarbeidet som Herren hadde gitt oss, kom vi til det ni og tyvende vers i det femte kapittel i Johannes-evangeliet, som ble gitt oss p flgende mte:

16.   Idet han taler om de ddes oppstandelse, om dem som skal hre Menneskesnnens rst,

17.   og skal komme frem, de som har gjort godt, i de rettferdiges oppstandelse, og de som har gjort ondt, i de urettferdiges oppstandelse.

18.   N, dette gjorde oss forundret, for det bli gitt oss av nden.

19.   Og mens vi mediterte over disse ting, rrte Herren ved vr forstands yne, og de ble pnet, og Herrens herlighet lyste om oss.

20.   Og vi s Snnens herlighet ved Faderens hyre hnd og mottok av hans fylde,

21.   og s de hellige engler og dem som er helliggjort for hans trone, tilbe Gud og Lammet, og de tilber ham evindelig og alltid.

22.   Og n, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle: At han lever!

23.   For vi s ham, ja, ved Guds hyre hnd, og vi hrte rsten bre vitnesbyrd om at han er Faderens Enbrne,

24.   at ved ham og gjennom ham og av ham blir og ble verdener skapt, og deres innbyggere er fdt snner og dtre av Gud.

25.   Og dette s vi ogs og brer vitnesbyrd om, at en Guds engel - som sto for Guds syn og hadde myndighet, gjorde opprr mot den Enbrne Snn som Faderen elsket og som var i Faderens skjd - ble kastet ned fra Guds og Snnens nrhet,

26.   og ble kalt Fortapelse, for himlene grt over ham. Han var Lucifer, en morgenrdens snn.

27.   Og vi s, og se, han er falt, falt, ja, selv en morgenrdens snn!

28.   Og mens vi enn var i nden, befalte Herren oss at vi skulle skrive synet ned, for vi s Satan, den gamle slange, ja, djevelen, som gjorde opprr mot Gud og skte ta riket fra vr Gud og hans Kristus -

29.   derfor frer han krig mot Guds hellige og omringer dem p alle kanter.

30.   Og vi s i et syn lidelsene til dem som han frte krig mot og overvant, for slik kom Herrens rst til oss:

31.   S sier Herren om alle dem som kjenner min kraft og er blitt delaktige i den, og som ved djevelens makt har latt seg overvinne og til fornekte sannheten og trosse min makt:

32.   Det er de som er fortapelsens snner, om hvem jeg sier at det hadde vrt bedre for dem om de aldri var blitt fdt,

33.   for de er vredens kar, dmt til lide Guds vrede med djevelen og hans engler i evighet,

34.   om hvem jeg har sagt at det ikke er noen tilgivelse i denne verden, heller ikke i den kommende verden,

35.   da de har fornektet Den Hellige nd etter ha mottatt den og har fornektet Faderens Enbrne Snn, idet de selv har korsfestet ham og gjort ham penlyst til spott.

36.   Det er disse som skal g bort i sjen av ild og svovel, med djevelen og hans engler,

37.   og de eneste som den annen dd skal ha makt over,

38.   ja, sannelig, de eneste som ikke skal bli forlst i Herrens beleilige tid etter ha lidd hans vrede.

39.   For alle de andre skal komme frem ved de ddes oppstandelse, gjennom Lammets seier og herlighet, han som ble slaktet og som var i Faderens skjd fr verdenene ble skapt.

40.   Og dette er evangeliet, det glade budskap som rsten fra himlene bar vitnesbyrd til oss om:

41.   At han kom til verden, ja, Jesus, for bli korsfestet for verden, og for bre verdens synder og for helliggjre verden og rense den fra all urettferdighet,

42.   for at gjennom ham kunne alle bli frelst som Faderen hadde gitt i hans makt og skapt ved ham,

43.   han som forherliger Faderen og frelser alle sine henders gjerninger unntatt disse fortapelsens snner som fornekter Snnen etter at Faderen har penbart ham.

44.   Derfor frelser han alle unntatt dem, og de skal g bort til a evigvarende straff, som er uendelig straff, som er evig straff, for regjere med djevelen og hans engler i evighet hvor deres orm ikke dr og ilden ikke slukkes, og dette er deres pine -

45.   og dens ende eller dens sted, ei heller deres pine, kjenner noe menneske,

46.   det har ikke vrt penbart, ei heller er eller vil det bli penbart for mennesket, unntatt for dem som fr del i den,

47.   ikke desto mindre viser jeg, Herren, det til mange i et syn, men tar det straks bort igjen,

48.   derfor, dens ende, bredde, hyde, dybde og elendighet forstr de ikke, ikke noe menneske, ingen uten dem som blir gitt denne fordmmelse.

49.   Og vi hrte rsten si: Skriv ned synet, for se, dette er slutten av synet om de ugudeliges lidelser.

50.   Og videre brer vi vitnesbyrd om, for vi s og hrte, og dette er Kristi-evangeliums vitnesbyrd om dem som skal komme frem i de rettferdiges oppstandelse:

51.   Det er de som mottok Jesu vitnesbyrd og trodde p hans navn og ble dpt i likhet med hans begravelse, idet de ble begravet i vannet i hans navn, og dette iflge det bud som han har gitt,

52.   s de ved holde budene kunne bli tvettet og renset fra alle sine synder og motta Den Hellige nd ved hndspleggelse av den som er ordinert og beseglet ril denne kraft.

53.   og kunne seire ved tro og bli beseglet ved forjettelsens Hellige And som Faderen utgyter over alle dem som er rettferdige og sanne.

54.   Det er disse som er Den frstefdtes menighet.

55.   Det er de i hvis hender Faderen har lagt alle ting.

56.   Det er de som er prester og konger, som har mottatt av hans fylde og hans herlighet,

57.   og er Den Aller Hyestes prester etter Melkisedeks orden, som var etter Enoks orden, som var etter den Enbrne Snns orden.

58.   Derfor, som skrevet er, de er guder, ja, Guds snner.

59.   Derfor, alle ting hrer dem til, enten i liv eller dd - i det som er n eller i det som skal komme - alt hrer dem til, og de hrer Kristus til, og Kristus hrer Gud til.

60.   Og de skal overvinne alle ting.

61.   Derfor, la intet menneske rose seg av mennesker, men heller rose seg av Gud som skal legge alle fiender under sine ftter.

62.   Disse skal bo i Guds nrvr og hans Kristi nrvr evindelig og alltid.

63.   Disse er de han skal fre med seg nr han kommer i himmelens skyer for regjere p jorden over sitt folk.

64.   Disse er de som skal ha del i den frste oppstandelse.

65.   Disse er de som skal komme frem i de rettferdiges oppstandelse.

66.   Disse er de som er kommet til Sions berg og til den levende Guds by, det himmelske sted, det helligste av alle.

67.   Disse er de som er kommet til en utallig skare av engler, til hovedforsamlingen og Enoks og Den frstefdtes menighet.

68.   Disse er de hvis navn er nedtegnet i himmelen, hvor Gud og Kristus er alles dommer.

69.   Disse er de som er rettferdige mennesker, fullkommengjort gjennom Jesus, den nye pakts mellommann, som utfrte denne fullkomne forsoning ved utgyte sitt eget blod.

70.   Disse er de hvis legemer er a celestiale, hvis glans er som solens, ja, som Guds herlighet, han som er den hyeste av alle, om hans herlighet er det skrevet at den er som solens p himmelhvelvingen.

71.   Og videre s vi den terrestriale verden, og se, og gi akt, disse er de som er terrestriale, hvis glans er forskjellig fra Den frstefdtes menighet som har mottatt Faderens fylde, likesom mnens glans p himmelhvelvingen er forskjellig fra solens.

72.   Se, disse er de som dde uten loven,

73.   og ogs de som er menneskers nder som ble holdt i varetekt og som Snnen beskte og forkynte evangeliet for, s de kunne dmmes som mennesker i kjdet,

74.   de som ikke mottok Jesu vitnesbyrd mens de var i kjdet, men mottok det senere.

75.   Disse er de som er jordens hederlige mennesker som ble forblindet ved menneskers list.

76.   Disse er de som mottar av hans herlighet, men ikke av hans fylde.

77.   Disse er de som mottar av Snnens nrvr, men ikke av Faderens fylde.

78.   Derfor er de terrestriale legemer og ikke celestiale legemer, og er forskjellige i glans som mnen er forskjellig fra solen.

79.   Disse er de som ikke er tapre i Jesu vitnesbyrd, derfor oppnr de ikke vr Guds rikes krone.

80.   Og n, dette er slutten av synet som vi s av det terrestriale og som Herren befalte oss skrive ned mens vi enn var i nden.

81.   Og videre s vi den telestiale herlighet, som er en mindre herlighet, likesom stjernenes glans p himmelhvelvingen er forskjellig fra mnens glans.

82.   Disse er de som ikke mottok Kristi evangelium og heller ikke Jesu vitnesbyrd.

83.   Disse er de som ikke fornekter Den Hellige nd.

84.   Disse er de som blir kastet ned til helvete.

85.   Disse er de som ikke skal bli forlst fra djevelen fr den siste oppstandelse, ikke fr Herren, ja, Kristus, Lammet, har fullfrt sitt verk.

86.   Disse er de som ikke mottar hans fylde i den evige verden, men Den Hellige nd gjennom de terrestriales betjening,

87.   og de terrestriale gjennom de celestiales betjening.

88.   Og likeledes mottar de telestiale den ved tjenende engler som blir utpekt til betjene dem eller som er utpekt til vre tjenende nder for dem, for de skal vre arvinger til frelse.

89.   Og sledes s vi i det himmelske syn den telestiale herlighet som overgr all forstand,

90.   og intet menneske kjenner den uten den som Gud har penbart det for.

91.   Og sledes s vi den terrestriale herlighet som p alle mter overgr den telestiale herlighet, ja, i herlighet og i kraft og i makt og i herredmme.

92.   Og sledes s vi den celestiale herlighet som overgr alt, hvor Gud, ja, Faderen, regjerer p sin trone evindelig og alltid,

93.   og alt byer seg for hans trone i ydmyk rbdighet og gir ham re evindelig og alltid.

94.   De som bor i hans nrhet, er Den frstefdtes menighet, og de ser som de er sett, og kjenner som de er kjent da de har mottatt hans fylde og hans nde,

95.   og han gjr dem likestilt i kraft og i makt og i herredmme.

96.   Og den celestiale herlighet er en, likesom solens glans er en.

97.   Og den terrestriale herlighet er en, likesom mnens glans er en.

98.   Og den telestiale herlighet er en, likesom stjernenes glans er en, for likesom en stjerne er forskjellig fra en annen stjerne i glans, er ogs den ene forskjellig fra den andre i herlighet i den telestiale verden,

99.   for disse er de som holder seg til Paulus og til Apollos og til Kefas.

100.   Disse er de som sier at de holder seg, noen til den ene og noen til den andre, noen til Kristus og noen til Johannes og noen til Moses og noen til Elias og noen til Esaias og noen til Jesaja og noen til Enok,

101.   men de mottok ikke evangeliet, ei heller Jesu vitnesbyrd, ei heller profetene, ei heller den evige pakt.

102.   Og helt til slutt, disse er alle de som ikke vil bli samlet med de hellige for bli tatt opp til Den frstefdtes menighet og bli mottatt i skyen.

103.   Disse er de som er lgnere og trollmenn og horkarer, de som driver hor og enhver som elsker og taler lgn.

104.   Disse er de som lider Guds vrede p jorden.

105.   Disse er de som lider den evige ilds hevn.

106.   Disse er de som blir kastet ned til helvete og lider Den Allmektige Guds vrede inntil tidenes fylde nr Kristus har lagt alle fiender under sine ftter og har fullkommengjort sitt verk,

107.   nr han skal overlevere riket, legge det uplettet frem for Faderen og si: Jeg har seiret og har a trkket vinpressen alene, ja, vinpressen med Gud Den Allmektiges strenge vrede.

108.   Da skal han bli kronet med sin herlighets krone og sitte p sin makts trone for regjere evindelig og alltid.

109.   Men se og gi akt, vi s den telestiale verdens herlighet og dens innbyggere, og de var utallige som stjernene p himmelhvelvingen eller som sanden ved havets bredd,

110.   og vi hrte Herrens rst som sa: Alle disse skal bye kne, og hver tunge skal bekjenne for ham som sitter p tronen evindelig og alltid,

111.   for de skal bli dmt etter sine gjerninger, og hvert menneske skal f sitt eget herredmme i de boliger som er beredt, iflge sine egne gjerninger,

112.   og de skal vre Den Aller Hyestes tjenere, men hvor Gud og Kristus bor, kan de aldri i evighet komme.

113.   Dette er slutten av synet som vi s og som vi ble befalt skrive mens vi enn var i nden.

114.   Men store, og underfulle er Herrens gjerninger og hans rikes mysterier, som han viste oss og som overgr all forstand i herlighet og i makt og i herredmme,

115.   som han befalte oss at vi ikke skulle skrive ned mens vi enn var i nden og som det ikke er tillatt for mennesket uttale -

116.   ei heller er mennesket istand til gjre dem kjent, for de kan bare bli sett og forsttt ved Den Hellige nds kraft som Gud skjenker dem som elsker ham og renser seg for ham,

117.   til hvem han gir denne anledning til selv se og vite,

118.   s de gjennom ndens kraft og tilkjennegivelse mens de er i kjdet, kan vre istand til tle hans nrvr i herlighetens verden.

119.   Og herligheten og ren og herredmmet tilhrer Gud og Lammet evindelig og alltid. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 76
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige