AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 77
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:253-255). Profeten skrev: "I forbindelse med oversettelsen av Skriftene mottok jeg flgende forklaring av Johannes penbaring" (History of the Church 1:253).1-4: Dyrene har nd og vil bo i evig lykksalighet p en uddelig jord. 5-7: Denne jorden har en timelig tilvrelse av 7000 r. 8-10: Forskjellige engler gjengir evangeliet og betjener jorden. 11: Beseglingen av de 144 000. 12-14: Kristus vil komme i begynnelsen av det syvende rtusen. 15: To profeter vil bli oppreist for den jdiske nasjon.


1.   SPM.: Hva er glasshavet som omtales av johannes i penbaringens 4. kapittel og 6. vers? Svar: Det er jorden i dens helliggjorte, uddelige og evige tilstand.

2.   Spm.: Hva skal vi forst med de fire livsvesener som er omtalt i samme vers? Svar: Det er en billedlig uttrykksmte brukt av penbareren Johannes for beskrive himmelen, Guds paradis, menneskenes, dyrenes, krypdyrenes og luftens fuglers lykke; det som er av nd, avbildes i det som er timelig, og det som er timelig, avbildes i det som er av nd, menneskets nd i dets persons skikkelse, og likeledes dyrets nd og enhver annen skapning som Gud har skapt.

3.   Spm.: Er de fire livsvesener begrenset til individuelle dyr, eller forestiller de klasser eller kategorier? Svar: De er begrenset til fire individuelle dyr som ble vist Johannes, for symbolisere herligheten til de forskjellige klasser av skapninger i deres bestemte orden eller skapelsessfre hvor de gleder seg i evig lykksalighet.

4.   Spm.: Hvordan skal vi forst ynene og vingene som dyrene hadde? Svar: ynene forestiller lys og kunnskap, det vil si, de er fulle av kunnskap, og deres vinger forestiller kraft til bevege seg, til handle, osv.

5.   Spm.: Hva forstr vi med de fire og tyve eldster som omtales av Johannes? Svar: Vi forstr at disse eldster som Johannes s, var eldster som hadde vrt trofaste i evangeliets tjeneste og var dde, de tilhrte de syv menighetene, og befant seg da i Guds paradis.

6.   Spm.: Hva skal vi forst med boken som Johannes s og som var forseglet med syv segl? Svar: Vi skal forst at den inneholder Guds penbarte vilje, mysterier og gjerninger, de skjulte ting i hans forvaltning av denne jord, i de syv tusen r av dens lpebane eller dens timelige tilvrelse.

7.   Spm.: Hva skal vi forst med de syv segl som den var forseglet med? Svar: Vi skal forst at det frste segl inneholder de ting som hrer til det frste rtusen, det andre likedan til det andre rtusen, og s videre inntil det syvende.

8.   Spm.: Hva forstr vi med de fire engler som omtales i penbaringens 7. kapittel og 1. vers? Svar: Vi forstr at de er fire engler utsendt fra Gud og som er gitt makt over jordens fire hjrner, til spare og til ta liv. Disse er de som har det evige evangelium gi til hver nasjon og slekt, til hvert tungeml og folk, med makt til lukke himlene, til besegle til liv eller kaste ned til mrkets regioner.

9.   Spm.: Hva forstr vi med engelen som steg opp fra st i penbaringens 7. kapittel og 2. vers? Svar: Vi forstr at engelen som steg opp fra st, er han som er gitt den levende Guds segl over Israels tolv stammer. Derfor roper han til de fire engler som har det evige evangelium, og sier: Skad ikke jorden, ei heller havet eller trrne fr vi har satt et segl p vr Guds tjenere i deres panner. Og om dere vil ta imot det, dette er Elias som skulle komme for samle Israels stammer og gjenopprette alle ting.

10.   Spm.: Nr skal de ting som er omtalt i dette kapitlet, skje? Svar: Det skal skje i det sjette rtusen, ved pningen av det sjette segl.

11.   Spm.: Hva forstr vi med beseglingen av de et hundre og fire og frti tusen fra alle Israels stammer, tolv tusen fra hver stamme? Svar: Vi forstr at de som er beseglet, er hyprester, ordinert til Guds hellige orden for forvalte det evige evangelium, for det er de som er ordinert, fra hver nasjon og slekt, fra hvert tungeml og folk, av de engler som er gitt makt over jordens nasjoner, for fre alle som nsker det til Den frstefdtes menighet.

12.   Spm.: Hva forstr vi med lyden av basunene som er nevnt i penbaringens 8. kapittel? Svar: Vi forstr at likesom Gud skapte denne verden p seks dager og avsluttet sitt verk p den syvende dag og helliget det og ogs dannet mennesket av jordens stv, p samme mte vil Gud Herren i begynnelsen av det syvende rtusen helliggjre jorden og fullende menneskets frelse og dmme i alle ting og skal forlse alle ting unntatt det som han ikke har tatt i sin makt etter ha beseglet alle ting til alle tings ende, og lyden av de syv englers basuner er forberedelsen og avslutningen av hans verk i begynnelsen av det syvende rtusen, forberedelsen avveien fr tiden for hans komme.

13.   Spm.: Nr skal de ting skje som str skrevet i penbaringens 9. kapittel? Svar: De skal skje etter pningen av det syvende segl, fr Kristi komme.

14.   Spm.: Hva forstr vi med den lille boken som ble spist av Johannes, som str nevnt i penbaringens 10. kapittel? Svar: Vi forstr at det var en oppgave og en hellig handling for ham samle Israels stammer. Se, dette er Elias som, slik det str skrevet, m komme og gjenopprette alle ting.

15.   Spm.: Hva forstr vi med de to vitnene i penbaringens 11. kapittel? Svar: Det er to profeter som skal bli oppreist for den jdiske nasjon i de siste dager ved gjenopprettelsens tid, og de skal profetere til jdene etter at de er samlet og har bygget byen Jerusalem i sine fedres land.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 77
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige