AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 78
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:255-257). Ordenen ble gitt av Herren til Joseph Smith for opprette et lagerhus for de fattige. Det var ikke alltid nskelig at de personer Herren talte til i penbaringene skulle bli kjentfor verden, derfor blir brdrene i denne og noen senere penbaringer tiltalt med andre enn sine egne navn. Da det ikke lenger var ndvendig hemmeligholde disse personers navn, ble deres virkelige navn senere satt i parentes. Ettersom det i dag ikke er noe presserende behov for fortsette med disse hemmelige navn, brukes her bare de virkelige navn slik de str i originalmanuskriptet.1-4: De hellige skulle organisere og opprette et lagerhus. 5-12: Klok bruk av deres eiendommer vil fre til frelse. 13-14: Kirken skulle vre uavhengig av jordiske myndigheter. 15-16: Mikael (Adam) tjener under ledelse av Den Hellige (Kristus). 17-22: De trofaste er velsignet, for de skal arve alle ting.


1.   Herren talte til Joseph Smith jr. og sa: Lytt til meg, sier Herren deres Gud, dere som er ordinert til Det hye prestedmme i min kirke og har kommet sammen,

2.   og lytt til rd fra ham som har ordinert dere fra det hye, som skal tale visdoms ord i deres rer, s frelse kan komme til dere i det som dere har forelagt meg, sier Gud Herren.

3.   For sannelig sier jeg dere, tiden er kommet og er n for hnden, og se og gi akt, det er ndvendig at det finnes en organisasjon blant mitt folk som kan ordne og ta seg av det som angr lagerhuset for mitt folks fattige, bde p dette sted og i Sions land,

4.   og den skal vre en permanent og evig organisasjon og orden i min kirke for fremme den sak dere har viet dere til for frelse mennesket og forherlige deres Fader som er i himmelen,

5.   s dere kan vre likestilt og knyttet sammen med hensyn til himmelske ting, ja, ogs i jordiske ting for oppn himmelske ting.

6.   For hvis dere ikke er likestilt i jordiske ting, kan dere ikke vre likestilt i oppn himmelske ting.

7.   For hvis dere nsker at jeg skal gi dere et sted i den celestiale verden; m dere forberede dere ved gjre det som jeg har befalt og har forlangt av dere.

8.   Og n, sannelig, s sier Herren, det er ndvendig at alle ting gjres av dere som er knyttet sammen i denne orden, for forherlige meg,

9.   eller, med andre ord, la min tjener Newel K. Whitney og min tjener Joseph Smith jr. og min tjener Sidney Rigdon sitte i rd med de hellige som er i Sion,

10.   ellers vil Satan forske vende deres hjerter bort fra sannheten s de blir forblindet og ikke forstr det som er beredt for dem.

11.   Derfor gir jeg dere et bud om forberede og organisere dere ved slutte dere sammen i en evig pakt som ikke kan brytes.

12.   Og den som bryter den, skal miste sitt embede og sin plass i kirken og skal overlates til Satans tuktelse inntil forlsningens dag.

13.   Se, dette er den forberedelse jeg forbereder dere med, og den grunnvoll og det mnster jeg gir dere hvorved dere kan utfre de befalinger jeg har gitt dere,

14.   for at kirken, ved mitt forsyn til tross for de trengsler som skal komme over dere, kan st uavhengig over alle andre skapninger under den celestiale verden,

15.   for at dere kan motta den krone som er beredt for dere og bli satt til herske over mange riker, sier Gud Herren, Sions Hellige, som har lagt grunnvollen til Adam-ondi-Ahman,

16.   han som utvalgte Mikael deres fyrste og befestet hans ftter og plasserte ham i det hye og ga ham frelsens nkler ved rd og veiledning fra Den Hellige som er uten dagers begynnelse og livs ende.

17.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere er sm barn, og dere har enn ikke forsttt hvor store velsignelser Faderen har i sine egne hender og har beredt for dere,

18.   og dere kan ikke tle alle ting n, vr likevel ved godt mot, for jeg vil lede dere. Riket er deres, rikets velsignelser er deres, og evighetens rikdommer er deres.

19.   Og den som mottar alle ting med takknemlighet, skal bli forherliget, og jordiske ting skal han f i tillegg, ja, ett hundre fold, ja, mer.

20.   Gjr derfor de ting som jeg har befalt dere, sier deres Forlser, ja, Snnen Ahman, som bereder alle ting fr han tar dere opp,

21.   for dere er Den frstefdtes menighet, og han vil ta dere opp i en sky og gi enhver hans del.

22.   Og den som er en trofast og klok forvalter, skal arve alle ting. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 78
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige