AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 83
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of the Church 1:269-270). Denne penbaringen ble mottatt mens profeten satt i rdsmte med sine brdre.1.   Sannelig, s sier Herren i tillegg til kirkens lover om kvinner og barn som tilhrer kirken og som har mistet sine ektemenn eller fedre:

2.   Kvinner har krav p underhold av sine menn inntil deres ektemenn blir tatt bort, og hvis de ikke er overtredere, skal de ha samfunn med kirken.

3.   Og hvis de ikke er trofaste, skal de ikke ha del i kirkens fellesskap, likevel kan de forbli p sin tildelte arv i henhold til landets lover.

4.   Alle barn har krav p underhold av sine foreldre inntil de er myndige.

5.   Og deretter har de krav p kirken, eller med andre ord p Herrens lagerhus, hvis deres foreldre ikke har noe de kan gi dem som arv.

6.   Og lagerhuset skal opprettholdes ved gaver som innvies til kirken, og enker og foreldrelse skal forsrges, likeledes de fattige. Amen:


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 83
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige