AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 84
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 22. og 23. september 1832 (History of the Church 1:286-295). I lpet av september mned hadde eldstene begynt vende tilbake fra sin misjon i de stlige delstatene og avla rapport om sitt arbeide. Mens de var forsamlet i denne gledesstund, ble flgende penbaring mottatt. Profeten kaller den en penbaring om prestedmmet.1-5: Det nye Jerusalem og templet vil bli bygget i Missouri. 6-17: Prestedmslinjen fra Moses til Adam. 18-25: Det strre prestedmme har nkkelen til kunnskapen om Gud. 26-32: Det mindre prestedmme har nkkelen til englers betjening og det forberedende evangelium. 33-44: Menn oppnr evig liv gjennom prestedmmets ed og pakt. 45-53: Kristi nd opplyser alle mennesker, og verden ligger i synd. 54-61: De hellige m vitne om det de har mottatt. 62-76: De skal forkynne evangeliet, og tegn vil flge. 77-91: Eldstene skal g ut uten pung eller skreppe, og Herren vil ivareta deres behov. 92-97: Pestsykdomrner og forbannelser venter dem som forkaster evangeliet. 98-102: Den nye sang til Sions forlsning. 103-110: Enhver rn bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall. 111-120: Herrens tjenere skal forkynne deleggelsens vederstyggelighet i de siste dager.


1.   En penbaring fra Jesus Kristus til hans tjener Joseph Smith jr. og seks eldster mens de forenet sine hjerter og hevet sin rst opp mot det hye.

2.   Ja, Herrens ord om sin kirke, opprettet i de siste dager for gjenopprette hans folk slik han har talt ved sine profeters munn, og for samle hans hellige, s de kan st p Sions berg som skal vre byen Det nye Jerusalem.

3.   Byen som skal bygges og skal begynne p tempeltomten, som er utpekt ved Herrens finger ved delstaten Missouris grense mot vest, og ble innviet av Joseph Smith jr. og andre i hvem Herren hadde velbehag.

4.   Sannelig, dette er Herrens ord, at byen Det nye Jerusalem skal bli bygget ved at de hellige samles og skal begynne p dette sted, ja, p templets sted, et tempel som skal oppfres i denne generasjon.

5.   For sannelig, denne generasjon skal ikke helt g bort fr et hus skal bli bygget til Herren, og en sky skal hvile over det, en sky som endog skal vre den Herrens herlighet som skal fylle huset.

6.   Og Mose snner med hensyn til det hellige prestedmme som han mottok ved sin svigerfar Jetros hnd:

7.   Og Jetro mottok det ved Kalebs hnd,

8.   og Kaleb mottok det ved Elihus hnd,

9.   og Elihu ved Jeremias hnd,

10.   og Jeremias ved Gads hnd,

11.   og Gad ved Esaias hnd,

12.   og Esaias mottok det ved Guds hnd.

13.   Esaias levde i Abrahams dager og ble velsignet av ham -

14.   den samme Abraham mottok prestedmmet av Melkise-dek, som mottok det gjennom sine fedres slektslinje like til Noah,

15.   og fra Noah til Enok gjennom deres fedres slektslinje,

16.   og fra Enok til Abel som ble drept p grunn av sin brors sammensvergelse og mottok prestedmmet p Guds befaling ved sin far Adams hnd, han som var det frste menneske -

17.   hvilket prestedmme fortsetter i Guds kirke i alle generasjoner og er uten dagers begynnelse eller rs ende.

18.   Og Herren meddelte ogs et prestedmme til Aron og hans tt gjennom alle deres generasjoner, et prestedmme som ogs fortsetter og bestr for evig sammen med det prestedmme som er etter Guds helligste orden.

19.   Og dette strre prestedmme forvalter evangeliet og har nkkelen til rikets mysterier, ja, endog nkkelen til kunnskapen om Gud.

20.   Derfor, i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt,

21.   og uten prestedmmets ordinanser og prestedmmets myndighet, blir ikke guddommelighetens kraft tilkjennegitt for mennesker i kjdet,

22.   for uten dette kan intet menneske se Guds, ja, Faderens syn og leve.

23.   N, dette lrte Moses Israels barn tydelig i villmarken og skte flittig helliggjre sitt folk, s de kunne se Guds syn,

24.   men de forherdet sine hjerter og kunne ikke tle hans nrvr, derfor sverget Herren i sin vrede, for hans vrede var opptent mot dem, at de ikke skulle g inn til hans hvile mens de var i villmarken, en hvile som er fylden av hans herlighet.

25.   Derfor tok han Moses ut fra deres midte, og likedan det hellige prestedmme,

26.   og det mindre prestedmme fortsatte, et prestedmme som har nkkelen til englers betjening og det forberedende evangelium,

27.   og dette evangelium er omvendelsens og dpens evangelium til syndenes forlatelse og de kjdelige buds lov som Herren i sin vrede lot fortsette med Arons hus blant Israels barn inntil Johannes som Gud oppreiste, som var fylt av Den Hellige nd, like fra sin mors liv.

28.   For han ble dpt mens han enn var i sin barndom, og ble ordinert og gitt denne myndighet av en Guds engel da han var tte dager gammel: Til omstyrte jdenes rike og gjre Herrens vei rett for hans folks syn, til berede dem for Herrens komme, han som har ftt all makt i sin hnd.

29.   Og videre, embedene eldste og biskop er ndvendige tilfyelser til det hye prestedmme.

30.   Og videre, embedene lrer og diakon er ndvendige tilfyelser til det mindre prestedmme, et prestedmme som ble bekreftet p Aron og hans snner.

31.   Derfor, som jeg sa om Mose snner, for Mose snner og ogs Arons snner skal bre frem et antagelig offer, og skal ofre i Herrens hus, et hus som skal bygges til Herren i denne generasjon p det innviede sted som jeg har utpekt -

32.   og Mose og Arons snner skal bli fylt med Herrens herlighet i Herrens hus p Sions berg. Dere er disses snner, og det er ogs mange andre som jeg har kalt og sendt ut for bygge opp min kirke.

33.   For alle som er trofaste og mottar disse to prestedmmer som jeg har omtalt, og foredler sine kall, er helliggjort av nden til fornyelse av sine legemer.

34.   De blir Mose og Arons snner og Abrahams tt, og kirken og riket og Guds utvalgte.

35.   Og videre, alle som mottar dette prestedmme, mottar meg, sier Herren,

36.   for den som mottar mine tjenere, mottar meg,

37.   og den som mottar meg, mottar min Fader,

38.   og den som mottar min Fader, mottar min Faders rike, derfor, alt som min Fader har, skal bli gitt ham.

39.   Og dette er iflge den ed og pakt som tilhrer prestedmmet.

40.   Derfor, alle som mottar prestedmmet, mottar fra min Fader denne ed og pakt som han ikke kan bryte, ei heller kan den rokkes.

41.   Men enhver som bryter denne pakt etter ha mottatt den og vender seg helt bort fra den, skal ikke f tilgivelse for sine synder i denne verden, ei heller i den kommende verden.

42.   Og ve alle dem som ikke vil ta imot dette prestedmme som dere har mottatt og som jeg n bekrefter p dere som er tilstede her i dag, med min egen rst fra himmelen, og jeg har selv befalt de himmelske hrskarer og mine engler vke over dere.

43.   Og n gir jeg dere en befaling at dere skal ta dere i vare og gi flittig akt p det evige livs ord.

44.   For dere skal leve ved hvert ord som gr ut av Guds munn.

45.   For Herrens ord er sannhet, og det som er sannhet er lys, og det som er lys er nd, ja, Jesu Kristi nd.

46.   Og nden gir lys til hvert menneske som kommer til verden, og nden opplyser hvert menneske i verden som lytter til ndens rst.

47.   Og enhver som lytter til ndens rst, kommer til Gud, ja, Faderen.

48.   Og Faderen Irer ham om pakten som han har fornyet og bekreftet p dere, som er bekreftet p dere for deres skyld, og ikke bare for deres skyld, men for hele verdens skyld.

49.   Og hele verden ligger i synd og stnner under Mrke og under syndens trelldom.

50.   Og ved dette kan dere vite at de er under syndens trelldom, fordi de ikke kommer til meg.

51.   For den som ikke kommer til meg, er under syndens trelldom.

52.   Og den som ikke tar imot min rst, kjenner ikke min rst og er ikke av meg.

53.   Og ved dette kan dere kjenne den rettferdige fra den ugudelige og at hele verden n stnner under synd og mrke.

54.   Og deres sinn har tidligere vrt formrket p grunn av vantro, og fordi dere har behandlet lettsindig de ting som dere har mottatt -

55.   denne forfengelighet og vantro har bragt hele kirken under fordmmelse.

56.   Og denne fordmmelse hviler over Sions barn, ja, alle.

57.   Og de skal forbli under denne fordmmelse inntil de omvender seg og husker den nye pakt, endog Mormons bok og de tidligere bud som jeg har gitt dem, ikke bare med ord, men ved gjre det som jeg har skrevet,

58.   s de kan bre frukt som er deres Faders rike verdig, hvis ikke, vil en plage og straffedom bli utst over Sions barn.

59.   For skal rikets barn vanhellige mitt hellige land? Sannelig sier jeg dere: Nei.

60.   Sannelig, sannelig sier jeg til dere som n hrer mine ord, som er min rst: Velsignet er dere i den grad dere mottar dette,

61.   for jeg vil tilgi dere deres synder med dette bud, s dere kan forbli standhaftige i deres sinn, i andektighet og i bnnens nd nr dere brer vitnesbyrd til all verden om de ting som er blitt meddelt dere.

62.   Derfor, g ut i all verden, og hvor som helst dere ikke selv kan g, skal dere sende andre, s vitnesbyrdet kan komme fra dere til hver eneste skapning i hele verden.

63.   Og som jeg sa til mine apostler, s sier jeg ogs til dere, for dere er mine apostler, ja, Guds hyprester, dere er de som min Fader har gitt meg, dere er mine venner,

64.   derfor, som jeg sa til mine apostler, sier jeg ogs til dere, at enhver sjel som tror p deres ord og blir dpt i vann til syndenes forlatelse, skal motta Den Hellige nd.

65.   Og disse tegn skal flge dem som tror:

66.   I mitt navn skal de gjre mange vidunderlige gjerninger,

67.   i mitt navn skal de drive ut djevler,

68.   i mitt navn skal de helbrede de syke,

69.   i mitt navn skal de pne de blindes yne og de dves rer,

70.   og den stummes tunge skal tale,

71.   og hvis noe menneske gir dem gift, skal den ikke skade dem,

72.   og en slanges gift skal ikke ha makt til skade dem.

73.   Men en befaling gir jeg dem, at de ikke skal rose seg av disse ting, ei heller tale om dem til verden, for disse ting er gitt dere for vre dere til gavn og frelse.

74.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, de som ikke tror deres ord og ikke blir dpt i vann i mitt navn til sine synders forlatelse, s de kan motta Den Hellige nd, skal bli fordmt og skal ikke komme inn i min Faders rike hvor min Fader og jeg er.

75.   Og denne penbaring og befaling til dere trer i kraft for hele verden i denne selvsamme stund, og evangeliet er til alle som ikke har mottatt det.

76.   Men sannelig sier jeg til alle dem som riket er blitt gitt til: Fra dere m det forkynnes til dem for at de skal omvende seg fra sine tidligere onde gjerninger, for de skal irettesettes for sine onde hjerters vantro, og deres brdre i Sion for sitt opprr mot dere p den tid jeg sendte dere.

77.   Og videre sier jeg dere, mine venner, for fra n av skal jeg kalle dere venner, det er ndvendig at jeg gir dere denne befaling, s dere blir lik mine venner i de dager da jeg var hos dem og gikk omkring og forkynte evangeliet i min kraft,

78.   for jeg lot dem ikke ta med seg pung eller skreppe, heller ikke to kjortler.

79.   Se, jeg sender dere ut for prve verden, og arbeideren er sin lnn verdt.

80.   Og enhver som drar ut og forkynner dette evangelium om riket og ikke svikter i vre trofast i alle ting, hans sinn skal ikke slves, ei heller formrkes, ei heller hans legeme, lemmer eller ledd, og ikke et hr p hans hode skal falle ubemerket til jorden. Og de skal ikke g sultne, ei heller trste.

81.   Derfor, vr ikke bekymret for morgendagen, for hva dere skal spise og hva dere skal drikke eller hva dere skal kle dere med.

82.   For legg merke til liljene p marken hvordan de vokser, de strever ikke og spinner ikke, og verdens riker i all sin herlighet er ikke kledd som en av dem.

83.   For deres Fader som er i himmelen, vet at dere trenger alle disse ting.

84.   Derfor, la morgendagen bekymre seg for seg selv.

85.   Vr heller ikke bekymret p forhnd for hva dere skal si, men samle til enhver tid livets ord i deres sinn, og det skal bli gitt dere i samme stund den del som skal bli tildelt enhver.

86.   Derfor, la ingen blant dere som fra denne stund av drar ut for forkynne dette rikets evangelium, ta med seg pung eller skreppe, for denne befaling er til alle de trofaste i kirken som er kalt av Gud til evangeliets tjeneste.

87.   Se, jeg sender dere ut for irettesette verden for alle deres urettferdige gjerninger og for lre dem om en dom som skal komme.

88.   Og hos den som mottar dere, der vil jeg ogs vre, for jeg vil g foran dere. Jeg vil vre ved deres hyre og ved deres venstre hnd, og min nd skal vre i deres hjerter og mine engler rundt om dere og sttte dere.

89.   Den som mottar dere, mottar meg, og han vil gi dere mat og klr og gi dere penger.

90.   Og den som gir dere mat eller klr eller gir dere penger, skal ingenlunde miste sin lnn.

91.   Og den som ikke gjr disse ting, er ikke min disippel, p dette kan dere kjenne mine disipler.

92.   G bort fra den som ikke mottar dere, vr alene og for dere selv, og tvett deres ftter, ja, med vann, med rent vann, enten det er i hete eller kulde, og br vitnesbyrd om det for deres Fader som er i himmelen, og vend ikke mer tilbake til dette menneske.

93.   Og i en hvilken som helst landsby eller by dere kommer til, gjr likedan.

94.   Likevel, sk flittig og spar ikke, og ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller deres ord eller deres vitnesbyrd om meg.

95.   Igjen sier jeg, ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller deres ord eller deres vitnesbyrd om meg,

96.   for jeg, Den Allmektige, har lagt mine hender p nasjonene for tukte dem for deres ugudelighet.

97.   Og pestsykdommer skal g ut, og de skal ikke borttas fra jorden fr jeg har fullendt mitt verk som skal fremskyndes i rettferdighet -

98.   inntil alle som er tilbake skal kjenne meg - ja, fra den minste til den strste, og de skal bli fylt med Herrens kunnskap og skal se ye til ye og skal opplfte sin rst og sammen synge denne nye sang:

99.   Herren har bragt Sion tilbake. Herren har forlst sitt folk Israel iflge ndens utvelgelse som ble tilveiebragt ved troen og deres fedres pakt.

100.   Herren har forlst sitt folk, og Satan er bundet, og tid er ei mer. Herren har samlet alle ting til ett. Herren har bragt Sion ned ovenfra. Herren har bragt Sion opp nedenfra.

101.   Jorden har hatt fdselsveer og har frembragt sin styrke, og sannhet er grunnfestet i hennes indre. Og himlene har smilt til henne, og hun er ikledd sin Guds herlighet. For han str midt iblant sitt folk.

102.   re og herlighet, makt og styrke tilhre vr Gud, for han er full av barmhjertighet, rettferdighet, nde og sannhet og fred evindelig og alltid. Amen.

103.   Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, det er tjenlig for alle som drar ut for forkynne mitt evige evangelium, hvis de har familie og mottar pengegaver, skulle de sendes til dem, eller brukes til deres gavn ettersom Herren skal veilede dem, for slik synes det meg godt.

104.   Og la alle de som mottar penger og som ikke har familier, sende pengene til biskopen i Sion eller til biskopen i Ohio, s de kan brukes til trykke og utgi penbaringene og til opprette Sion.

105.   Og hvis noen skulle gi en av dere en frakk eller en dress, ta den gamle og gi den til de fattige, og g deres vei med glede.

106.   Og hvis noen blant dere er sterke i nden, la ham ta med seg den som er svak, s han kan bli oppbygget i all saktmodighet, s han ogs kan bli sterk.

107.   Derfor, ta med dere dem som er ordinert til det mindre prestedmme, og send dem foran dere for inng avtaler og berede veien og for oppfylle de avtaler som dere selv ikke er i stand til holde.

108.   Se, det var slik mine apostler i fordums dager bygget opp min kirke for meg.

109.   La derfor enhver bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall, og la ikke hodet si til fttene at det ikke trenger fttene, for hvordan kan legemet greie st uten fttene?

110.   Ogs legemet trenger ethvert lem for at alle kan bli oppbygget sammen, s legemet kan vre fullkomment.

111.   Og se, hyprestene skulle reise, og ogs eldstene og prestene i det mindre prestedmme, men diakonene og lrerne skulle settes til vke over kirken og vre fastboende tjenere for kirken.

112.   Og biskopen, Newel K. Whitney, skulle ogs reise omkring blant alle menighetene for oppske de fattige og tilgodese deres nsker ved ydmyke de rike og de stolte.

113.   Han skulle ogs ansette en fullmektig som etter hans anvisning skal ta seg av og utfre alle hans verdslige oppgaver.

114.   Likevel, la biskopen reise til byen New York, ogs til byen Albany og ogs til byen Boston, og med hy rst forkynne evangeliet og advare folket i disse byene om den deleggelse og fullstendige opplsning som venter dem hvis de forkaster disse ting.

115.   For hvis de virkelig forkaster disse ting, er timen for deres dom nr, og deres hus skal bli liggende de og forlatt.

116.   La ham sette sin lit til meg, s skal han ikke bli gjort til skamme, og ikke et hr p hans hode skal falle ubemerket til jorden.

117.   Og sannelig sier jeg dere, mine vrige tjenere, dra ut ettersom omstendighetene tillater det i deres forskjellige kall, til de store og ansette byer og landsbyer, og irettesett verden i rettferdighet for alle deres urettferdige og ugudelige gjerninger, og forkynn klart og tydelig om den vederstyggelige deleggelse i de siste dager.

118.   For ved dere, sier Herren Den Allmektige, vil jeg snderrive deres riker. Ikke bare vil jeg ryste jorden, men stjernehimlene skal skjelve.

119.   For jeg, Herren, har rakt ut min hnd for sette himmelens krefter i bevegelse. Dere kan ikke se det n, men om en liten stund skal dere se det og vite at jeg er, og at jeg vil komme og regjere med mitt folk.

120.   Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 84
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige