AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 90
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1833 (History of the Church 1:329-337). Denne penbaringen var et videre steg i opprettelsen av Det frste presidentskap (se forordet til kapittel 81), og som flge av dette ble de nevnte rdgivere ordinert den 18. mars 1833.1-5: Rikets nkler er overdratt til Joseph Smith og gjennom ham til Kirken. 6-7: Sidney Rigdon og Frederick G. Williams skal virke i Det frste presidentskap. 8-11: Evangeliet skal forkynnes til Israels nasjoner, til hedningefolkene og til jdene, og enhver skal hre p sitt eget tungeml. 12-18: Joseph Smith og hans rdgivere skal organisere Kirken. 19-37: Forskjellige personer blir rdet av Herren til vandre rettskaffent og gjre tjeneste i hans rike.


1.   S sier Herren, sannelig, sannelig sier jeg deg, min snn, iflge din inderlige pkallelse er dine synder deg forlatt, for dine bnner og dine brdres bnner har steget opp for mine rer.

2.   Derfor, velsignet er du fra n av, du som brer nklene til det rike som er gitt deg, et rike som er i ferd med komme frem for siste gang.

3.   Sannelig sier jeg deg, dette rikes nkler skal aldri bli fratatt deg mens du er i verden, ei heller i den kommende verden -

4.   ikke desto mindre, gjennom deg skal oraklene bli gitt til andre, ja, til kirken.

5.   Og alle som mottar Guds orakler, m vre p vakt - hvordan de verdsetter dem - s de ikke betrakter dem som noe ubetydelig og derved kommer under fordmmelse og snubler og faller nr stormene kommer og vindene blser og regnet skyller ned og slr mot deres hus.

6.   Og videre, sannelig sier jeg til dine brdre, Sidney Rigdon og Frederick G. Williams, deres synder er dem ogs forlatt, og de regnes som likestilt med deg i ha nklene til dette siste rike,

7.   og ogs gjennom din forvaltning nklene til profetenes skole som jeg har befalt skulle organiseres

8.   s de derved kunne bli fullkommengjort i sin tjeneste til frelse for Sion og for Israels nasjoner og for hedningefolkene, s mange som vil tro,

9.   at de gjennom din forvaltning kan motta ordet, og ordet gjennom deres forvaltning kan g ut til jordens ender, frst til hedningefolkene, og se, deretter skal de vende seg til jdene.

10.   Og s kommer dagen da Herrens arm skal penbares med kraft for overbevise nasjonene, hedningenasjonene og Josefs hus, om det evangelium som er til deres frelse.

11.   For det skal skje p den dag at enhver skal hre evangeliets fylde i sitt eget tungeml og p sitt eget sprk av dem som er gitt denne kraft ved Trsterens betjening, utgytt over dem for penbare Jesus Kristus.

12.   Og n, sannelig sier jeg deg, jeg gir deg et bud at du fortsatt skal virke i evangeliets tjeneste og i presidentskapet.

13.   Og nr du har avsluttet oversettelsen av profetene, skal du fra den tid av presidere over kirkens og skolens anliggender,

14.   og fra tid til annen, etter hvert som det blir tilkjennegitt av Trsteren, motta penbaringer for utfolde rikets mysterier,

15.   og organisere menighetene og studere og lre og bli kjent med alle gode bker og med sprk, tungeml og folk.

16.   Og dette skal vre deres oppgave og misjon s lenge dere lever, presidere i rd og organisere alle anliggender i denne kirke og dette rike.

17.   Skjemmes ikke, bli heller ikke forvirret, men ta imot formaning i alt deres hovmod og i all deres stolthet, for denslags lokker deres sjeler i en felle.

18.   Og sett deres hus i orden, hold dovenskap og urenhet langt fra dere.

19.   N, sannelig sier jeg deg, srg snarest mulig for et bosted for din rdgiver og skriver Frederick G. Williams og hans familie.

20.   Og la min aldrende tjener Joseph Smith senior fortsatt vre hos sin familie p det sted hvor han n bor, og det skal ikke selges fr Herrens munn har talt.

21.   Og la min rdgiver, Sidney Rigdon, bli hvor han n bor inntil Herrens munn har talt.

22.   Og la biskopen ske flittig for finne en fullmektig, og la ham vre en mann som har lagt seg opp rikdommer, en Guds mann med sterk tro,

23.   s han derved kan vre istand til betale all gjeld, s Herrens lagerhus ikke kommer i vanry i folkets yne.

24.   Sk flittig, be alltid og ha tro, og alle ting skal tjene dere til et gode hvis dere vandrer rettskaffent og husker pakten dere har inngtt med hverandre.

25.   La deres husstand vre liten med hensyn til dem som ikke tilhrer deres familier, dette gjelder spesielt for min aldrende tjener Joseph Smith seniors familie -

26.   s de ting som er gitt dere for gjre min gjerning, ikke blir tatt fra dere og gitt til dem som ikke er verdige,

27.   og at dere derved blir hindret i utfre det som jeg har befalt dere.

28.   Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at min tjenerinne Vienna Jaques skal motta penger til dekke sine utgifter og dra opp til Sions land -

29.   og resten av pengene kan innvies til meg, og hun vil bli belnnet i min egen beleilige tid.

30.   Sannelig sier jeg dere at det er riktig i mine yne at hun drar opp til Sions land og mottar en arv fra biskopens hnd,

31.   s hun kan sl seg ned i fred, s sant hun er trofast og ikke er doven i sine levedager etter denne tide.

32.   Og se, sannelig sier jeg dere at dere skal skrive ned dette bud og med kjrlig hilsen si til deres brdre i Sion at jeg ogs har kalt dere til presidere over Sion i min egen beleilige tid.

33.   Derfor, la dem slutte besvre meg med denne sak.

34.   Se, jeg sier dere at deres brdre i Sion begynner omvende seg, og englene fryder seg over dem.

35.   Likevel er det mange ting jeg ikke er tilfreds med, og jeg er ikke tilfreds med min tjener William E. McLellin, heller ikke med min tjener Sidney Gilbert, og bde biskopen og andre har mange ting omvende seg fra.

36.   Men sannelig sier jeg dere at jeg, Herren, vil stride med Sion og g i rette med henne inntil hun seirer og blir ren for meg.

37.   For hun skal ikke flyttes fra sitt sted. Jeg, Herren, har talt det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 90
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige