AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 93
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 1:343-346).1-5: Alle som er trofaste, vil se Herren. 6-18: Johannes vitnet om at Guds Snn gikk fra nde til nde inntil han mottok en fylde av Faderens herlighet. 19-20: Trofaste mennesker som gr fra nde til nde, vil ogs motta av hans fylde. 21-22: De som er fdt gjennom Kristus, utgjr den Frstefdtes menighet. 23-28: Kristus rnottok enfylde av all sannhet, og ved lydighet kan mennesket gjre likes. 29-32: Mennesket var i begynnelsen hos Gud. 33-35: Grunnstoffene er evige, og i oppstandelsen kan mennesket motta enfylde av glede. 36-37: Guds herlighet er intelligens. 38-40: Barn er uskyldige for Gud p grunn av Kristi forlsning. 41-53: De ledende brdre blir befalt sette sine familier i orden.


1.   Sannelig, s sier Herren: Det skal skje at hver sjel som avstr fra sine synder og kommer til meg og pkaller mitt navn og adlyder min rst og holder mine bud, skal se mitt syn og vite at jeg er,

2.   og at jeg er det sanne lys som opplyser hvert menneske som kommer til verden,

3.   og at jeg er i Faderen og Faderen i meg, og Faderen og jeg er ett,

4.   Faderen fordi han ga meg av sin fylde, og Snnen fordi jeg var i verden og tok bolig i kjdet og bodde blant menneskenes barn.

5.   Jeg var i verden og mottok av min Fader, og hans gjerninger ble tydelig penbart.

6.   Og Johannes s og vitnet om fylden av min herlighet, og fylden av Johannes opptegnelse skal heretter penbares.

7.   Og han vitnet og sa: Jeg s hans herlighet at han var i begynnelsen, fr verden ble til.

8.   Derfor, i begynnelsen var Ordet, for han var Ordet, ja, frelsens sendebud -

9.   verdens lys og Forlser, Sannhetens nd som kom til verden fordi verden ble til ved ham, og i ham var menneskenes liv og menneskenes lys.

10.   Verdenene ble til ved ham, menneskene ble til ved ham, alt ble til ved ham og gjennom ham og av ham.

11.   Og jeg, Johannes, vitner om at jeg s hans herlighet, en herlighet som den Enbrne har fra Faderen, full av nde og sannhet, ja, Sannhetens nd som kom og tok bolig i kjdet og tok bolig iblant oss.

12.   Og jeg, Johannes, s at han ikke mottok av fylden til begynne med, men mottok nde for nde.

13.   Og han mottok ikke av fylden til begynne med, men fortsatte fra nde til nde inntil han mottok en fylde.

14.   Og sledes ble han kalt Guds Snn fordi han ikke mottok av fylden til begynne med.

15.   Og jeg, Johannes, vitner, og se, himlene ble pnet og Den Hellige nd kom ned over ham i en dues skikkelse og hvilte p ham, og det kom en rst fra himmelen som sa: Dette er min elskede Snn.

16.   Og jeg, Johannes, vitner om at han mottok en fylde av Faderens herlighet,

17.   og han mottok all makt, bde i himmel og p jord, og Faderens herlighet var med ham, for han var i ham.

18.   Og det skal skje at hvis dere er trofaste, skal dere motta fylden av Johannes opptegnelse.

19.   Jeg gir dere disse ord for at dere kan forst og vite hvordan dere skal tilbe og vite hva dere tilber, s dere kan komme til Faderen i mitt navn, og nr tiden er inne, motta av hans fylde.

20.   For hvis dere holder mine bud, skal dere motta av hans fylde og bli forherliget i meg likesom jeg er i Faderen. Derfor sier jeg til dere: Dere skal motta nde for nde.

21.   Og n, sannelig sier jeg dere, jeg var pi begynnelsen hos Faderen og er den Frstefdte,

22.   og alle dem som er fdt gjennom meg, har del i den samme herlighet og utgjr den Frstefdtes menighet.

23.   Dere var ogs i begynnelsen hos Faderen, det som er nd, ja, Sannhetens nd.

24.   Og sannhet er kunnskap om ting som de er og som de var og som de skal bli,

25.   og det som er mer eller mindre enn dette, er av den ondes nd, han som var en lgner fra begynnelsen.

26.   Sannhetens nd er av Gud. Jeg er Sannhetens nd, og Johannes vitnet om meg og sa: Han mottok en fylde av sannhet, ja, av all sannhet,

27.   og intet menneske mottar en fylde uten at det holder hans bud.

28.   Den som holder hans bud, mottar sannhet og lys inntil han blir forherliget i sannhet og kjenner alle ting.

29.   Mennesket var ogs i begynnelsen hos Gud. Intelligens, eller sannhetens lys, ble ikke skapt eller dannet, og kan heller ikke bli det.

30.   All sannhet er uavhengig i den sfre hvor Gud har satt den, til handle for seg selv, sledes ogs med all intelligens, hvis ikke er det ingen eksistens.

31.   Se, her er menneskets handlefrihet, og her er menneskets fordmmelse, fordi det som var fra begynnelsen er tydelig penbart for dem, og de mottar ikke lyset.

32.   Og hvert menneske hvis nd ikke mottar lyset, er under fordmmelse.

33.   For mennesket er nd. Grunnstoffene er evige, og nd og grunnstoff, uadskillelig forenet, mottar en fylde av glede,

34.   og nr de er adskilt, kan ikke mennesket motta en fylde av glede.

35.   Grunnstoffene er Guds tabernakel, ja, mennesket er Guds tabernakel, endog templer, og hvert et tempel som er besmittet, det tempel skal Gud delegge.

36.   Guds herlighet er intelligens, eller med andre ord lys og sannhet.

37.   Lys og sannhet avviser den onde.

38.   Hvert menneskes nd var uskyldig i begynnelsen, og da Gud hadde forlst mennesket fra fallet, ble menneskene igjen i sin barnlige tilstand uskyldige fremfor Gud.

39.   Og den onde kommer og tar bort lys og sannhet fra menneskenes barn gjennom ulydighet og p grunn av deres fedres tradisjoner.

40.   Men jeg har befalt dere oppdra deres barn i lys og sannhet.

41.   Men sannelig sier jeg til deg, min tjener Frederick G. Williams: du har fortsatt under denne fordmmelse,

42.   du har ikke lrt dine barn lys og sannhet iflge budene, og den onde har enn makt over deg, og dette er grunnen til din lidelse.

43.   Og n gir jeg deg et bud, at hvis du vil bli befridd, skal du sette ditt eget hus i orden, for det er mange ting som ikke er som de skulle vre i ditt hus.

44.   Sannelig sier jeg til min tjener Sidney Rigdon at i enkelte ting har han ikke holdt budene angende sine barn, derfor, sett frst ditt hus i orden.

45.   Sannelig sier jeg til min tjener Joseph Smith jr., eller med andre ord, jeg vil kalle dere venner, for dere er mine venner, og dere skal f en arv med meg -

46.   jeg kalte dere tjenere for verdens skyld, og dere er deres tjenere for min skyld -

47.   og n, sannelig sier jeg til Joseph Smith jr.: Du har ikke holdt budene og m ndvendigvis irettesettes av Herren,

48.   din familie m omvende seg og forsake enkelte ting og gi mer oppriktig akt p dine ord, eller bli fjernet fra sin stilling.

49.   Det jeg sier til en, sier jeg til alle. Be alltid s den onde ikke fr makt over dere og fjerner dere fra deres stilling.

50.   Ogs min tjener Newel K. Whitney, biskop i min kirke, trenger bli refset og sette sin familie i orden og pse at de er mer flittige og samvittighetsfulle hjemme og alltid ber, ellers vil de bli fjernet fra sin stilling.

51.   N sier jeg til dere, mine venner, la min tjener Sidney Rigdon dra ut p sin reise og i hast, og ogs forkynne ndens r fra Herren og frelsens evangelium slik jeg skal gi ham tale, og ved deres forenede bnn i tro vil jeg sttte ham.

52.   Og la mine tjenere Joseph Smith jr. og Frederick G. Williams ogs skynde seg, og det skal bli gitt dem iflge troens bnn, og i den grad dere holder mine ord, skal dere ikke bli bli gjort til skamme i denne verden, heller ikke i den kommende verden.

53.   Og sannelig sier jeg dere at det er min vilje at dere skulle skynde dere oversette mine skrifter og tilegne dere kunnskap om historie og om land og om riker, om Guds og menneskers lover, og alt dette til Sions frelse. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 93
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige