Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


1. NEPHIS BOK


Kapittel 6
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Nephi skriver om det som er av Gud - Nephis hensikt er å overtale menneskene til å komme til Abrahams Gud og bli frelst. Ca. 600-592 f. Kr. (6 vers)


1.   Og nå skriver ikke jeg, Nephi, mine fedres slektshistorie i denne del av min opptegnelse, heller ikke vil jeg skrive den senere på disse platene hvor jeg nå skriver, for den er skrevet i den opptegnelsen min far har ført. Derfor skriver jeg den ikke i dette verk.

2.   For det er nok for meg å si at vi nedstammer fra Josef.

3.   Og det er ikke viktig for meg å være nøye med å gi en fullstendig beretning om alt som hendte min far, for det kan ikke skrives på disse platene da jeg trenger plassen til å skrive om det som er av Gud.

4.   For hele min hensikt er å overtale menneskene til å komme til Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud og bli frelst.

5.   Derfor skriver jeg ikke det som er til behag for verden, men det som er velbehagelig for Gud og for dem som ikke er av verden.

6.   Derfor skal jeg gi min ætt befaling om ikke å fylle disse platene med noe som er uten verdi for menneskenes barn.


 
Forrige
1. NEPHIS BOK, kapittel 6
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige