Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


1. NEPHIS BOK


Kapittel 9
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Nephi skriver to sett opptegnelser - Begge kalles Nephis plater - De store platene inneholder en verdslig historie, mens de små hovedsakelig omhandler hellige ting. Ca. 600-592 f. Kr. (6 vers)


1.   ALT dette så, hørte og talte min far mens han bodde i et telt i dalen Lemuel, og også mye annet som jeg ikke kan skrive på disse platene.

2.   Og som jeg for har sagt om disse platene, se, de er ikke de platene hvor jeg gir en fullstendig beretning om mitt folks historie, for de platene hvor jeg gir en fullstendig beretning om mitt folk, har jeg gitt navnet Nephi. Derfor kalles de Nephis plater etter mitt eget navn, og disse platene kalles også Nephis plater.

3.   Likevel har jeg mottatt en befaling fra Herren om å lage disse platene i den spesielle hensikt at det skulle graveres en beretning om mitt folks kirkelige virksomhet.

4.   På de andre platene skal det graveres en beretning om kongenes regjeringstid og om krigene og stridighetene blant mitt folk. Derfor handler disse platene hovedsakelig om den kirkelige virksomhet, mens de andre platene hovedsakelig handler om kongenes regjeringstid og om krigene og stridighetene blant mitt folk.

5.   Derfor har Herren befalt meg å lage disse platene i en for ham vis hensikt, hensikten kjenner jeg ikke.

6.   Men Herren kjenner alle ting fra begynnelsen av, derfor bereder han en vei for å utfoøe alle sine gjerninger blant menneskenes barn, for se, han har all makt til å oppfylle alle sine ord, og slik er det. Amen.


 
Forrige
1. NEPHIS BOK, kapittel 9
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige