Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ETHERS BOK


Kapittel 5
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Tre vitner og verket selv vil stå som et vitnesbyrd om sannheten av Mormons bok. (6 vers)


1.   OG nå har jeg, Moroni, skrevet de ord som ble befalt meg, ifølge min hukommelse, og jeg har fortalt deg om de ting som jeg har forseglet. Rør dem derfor ikke for å oversette dem, for det er deg forbudt, unntatt når det senere kan skje i en for Gud vis hensikt.

2.   Og se, du kan få anledning til å vise platene til dem som skal hjelpe til med å frembringe dette verk.

3.   Og til tre skal de bli vist ved Guds kraft. Derfor skal de vite med sikkerhet at disse ting er sanne.

4.   Og ved tre vitners munn skal disse ting stå fast. Og disse tres vitnesbyrd og dette verk, hvor Guds kraft skal tilkjennegis og også hans ord, som Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd bærer vitnesbyrd om - og alt dette skal stå som et vitnesbyrd mot verden på den siste dag.

5.   Og hvis de omvender seg og kommer til Faderen i Jesu navn, skal de bli mottatt i Guds rike.

6.   Og har jeg ingen myndighet i disse ting, så døm selv, for dere skal vite at jeg har myndighet når dere skal se meg og vi skal stå for Gud på den siste dag. Amen.


 
Forrige
ETHERS BOK, kapittel 5
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige