Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ETHERS BOK


Kapittel 6
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Jaredittenes båter driver med vinden mot det lovede land - Folket priser Herren for hans godhet - Orihah velges til å være konge over dem - Jared og hans bror dør. (30 vers)


1.   Og nå fortsetter jeg, Moroni, med Jared og hans brors opptegnelse.

2.   For det skjedde at etter at Herren hadde beredt stenene som Jareds bror hadde tatt med seg opp på fjellet, kom Jareds bror ned fra fjellet, og han anbragte stenene i båtene som de hadde bygget - en i hver ende - og se, de ga lys i båtene.

3.   Og slik lot Herren stenene skinne i mørket for å gi lys til menn, kvinner og barn, så de ikke skulle krysse de store vann i mørke.

4.   Og det skjedde at da de hadde sørget for allslags føde så de kunne holde seg i live på vannet - og også hadde mat til sitt storfe og småfe og alle slags store og små dyr og fugler som de skulle ha med seg - og det skjedde at da de hadde gjort alle disse ting, gikk de ombord i sine båter, eller fartøyer og la ut på havet og overlot seg helt til Herren sin Gud.

5.   Og det skjedde at Gud Herren lot en sterk vind blåse over havflaten mot det lovede land, og derfor ble de kastet om på havets bølger av vinden.

6.   Og det skjedde at de mange ganger ble begravet i havets dyp, fordi bølger så høye som fjell skyllet over dem, og også på grunn av det voldsomme uvær som den sterke vinden forårsaket.

7.   Og det skjedde at når de ble begravet i dypet, kunne ikke noe vann skade dem, for båtene deres var tette som kar, ja, de var like tette som Noahs ark. Derfor ropte de til Herren når de ble omgitt av vannmassene, og han førte dem opp til overflaten igjen.

8.   Og det skjedde at vinden ikke sluttet å blåse mot det lovede land mens de var på vannene, og derfor ble de drevet frem av vinden.

9.   Og de sang lovsanger til Herren, ja, Jareds bror sang lovsanger til Herren, og han takket og priste Herren hele dagen lang, og når natten kom, sluttet de ikke å prise Herren.

10.   Og slik ble de drevet frem. Og intet havuhyre kunne knuse dem, og ingen hval kunne skade dem, og de hadde lys hele tiden, enten de var over vannet eller under vannet.

11.   Og slik ble de drevet frem på vannet i tre hundre og fire og førti dager.

12.   Og de gikk i land på stranden i det lovede land, og etter at de hadde satt foten på det lovede lands strender, bøyde de seg til jorden og ydmyket seg for Herren og felte gledestårer for Herren på grunn av den store og milde barmhjertighet han viste dem.

13.   Og det skjedde at de dro inn i landet og begynte å dyrke jorden.

14.   Og Jared hadde fire sønner, og de het Jacom og Gilgah og Mahah og Orihah.

15.   Og Jareds bror fikk også sønner og døtre.

16.   Og Jareds og hans brors venner var tilsammen omtrent to og tyve sjeler, og de fikk også sønner og døtre før de kom til det lovede land, derfor begynte de å bli mange.

17.   Og de ble lært å vandre i ydmykhet for Herren, og de ble også undervist fra det høye.

18.   Og det skjedde at de begynte å bre seg utover i landet og formere seg og dyrke jorden, og de vokste seg sterke i landet.

19.   Og Jareds bror begynte nå å bli gammel og forsto at han snart måtte gå ned i sin grav. Derfor sa han til Jared: La oss samle vårt folk, så vi kan telle dem og kan få vite av dem hva de ønsker av oss før vi går ned i våre graver.

20.   Og derfor ble folket samlet. Jareds brors sønner og døtre var to og tyve sjeler, og Jared hadde tolv sønner og døtre, blant dem fire sønner.

21.   Og det skjedde at de talte sitt folk, og etter at de hadde talt dem, ønsket de å vite av dem hva de ville de skulle gjøre før de gikk ned i sin grav.

22.   Og det skjedde at folket ønsket av dem at de skulle salve en av sine sønner til å være konge over dem.

23.   Og se, dette gjorde dem bedrøvet, og Jareds bror sa til dem: Dette vil sikkert føre til fangenskap.

24.   Men Jared sa til sin bror: La dem få en konge, og derfor sa han til dem: Velg dere en konge blant våre sønner, ja, hvem dere vil.

25.   Og det skjedde at de valgte Jareds brors førstefødte, og hans navn var Pagag. Og det skjedde at han nektet og ville ikke være deres konge. Og folket ville at hans far skulle tvinge ham, men hans far ville ikke, og han befalte dem at de ikke skulle tvinge noen til å være deres konge.

26.   Og det skjedde at de valgte alle Pagags brødre, og de ville ikke.

27.   Og det skjedde at Jareds sønner heller ikke ville, ingen unntatt en. Og Orihah ble salvet til å være konge over folket.

28.   Og han begynte å regjere, og det begynte å gå folket vel, og de ble overmåte rike.

29.   Og det skjedde at Jared døde, og hans bror også.

30.   Og det skjedde at Orihah vandret ydmykt for Herren og husket hvor store ting Herren hadde gjort for hans far, og han lærte også sitt folk hvor store ting Herren hadde gjort for deres fedre.


 
Forrige
ETHERS BOK, kapittel 6
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige