Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 15
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Alma og Amulek drar til Sidom og oppretter en menighet - Alma helbreder Zeezrom, som slutter seg til Kirken - Mange blir døpt, og Kirken blomstrer - Alma og Amulek drar til Zarahemla. Ca. 81 f. Kr. (19 vers)


1.   Og det skjedde at Alma og Amulek ble befalt å forlate byen, og de forlot den og kom inn i Sidoms land. Og se, der fant de alle dem som hadde dratt ut av Ammonihahs land, de som var blitt kastet ut og stenet fordi de trodde på Almas ord.

2.   Og de fortalte dem alt som hadde skjedd med deres hustruer og barn og også med dem selv, og om den kraft de hadde fått til å bli befridd.

3.   Og Zeezrom lå syk i Sidom med høy feber som var forårsaket av store sjelekvaler på grunn av hans ugudelighet. For han antok at Alma og Amulek ikke lenger var i live, og han antok at de var blitt drept på grunn av hans misgjerning. Og denne store synd og hans mange andre synder opprørte hans sinn til han led fryktelig og ikke fant noen lindring, derfor begynte han å bli pint av en brennende hete.

4.   Da han nå hørte at Alma og Amulek var i Sidoms land, begynte han å fatte mot i sitt hjerte, og han sendte straks bud til dem og ønsket at de skulle komme til ham.

5.   Og det skjedde at de straks dro avgårde og var lydige mot det bud som han hadde sendt dem, og de gikk inn i Zeezroms hus, og de fant ham i sengen, syk, meget svak med høy feber, og han hadde også overmåte store sjelekvaler på grunn av sine misgjerninger, og da han så dem, rakte han ut sin hånd og bønnfalt dem og spurte om de ville helbrede ham.

6.   Og det skjedde at Alma tok ham ved hånden og sa til ham: Tror du på Kristi kraft til frelse?

7.   Og han svarte og sa: Ja, jeg tror alle de ord som du har undervist.

8.   Og Alma sa: Hvis du tror på Kristi forløsning, kan du bli helbredet.

9.   Og han sa: Ja, jeg tror ifølge dine ord.

10.   Og da ropte Alma til Herren og sa: O Herre vår Gud, ha barmhjertighet med denne mann og helbred ham ifølge den tro han har på Kristus.

11.   Og da Alma hadde sagt disse ord, sprang Zeezrom opp og begynte å gå omkring. Og dette skjedde til folkets store forbauselse, og kunnskapen om dette gikk ut i hele Sidoms land.

12.   Og Alma døpte Zeezrom til Herren, og han begynte fra den tid av å forkynne for folket.

13.   Og Alma opprettet en menighet i Sidoms land og innviet prester og lærere i landet for å døpe til Herren alle som ønsket å bli døpt.

14.   Og det skjedde at de var mange, for de strømmet til fra hele området omkring i Sidom og ble døpt.

15.   Men det folk som var i Ammonihahs land, forble et hårdhjertet og hårdnakket folk, og de omvendte seg ikke fra sine synder. All Almas og Amuleks kraft tilskrev de djevelen, for de var av Nehors tro og trodde ikke på omvendelse fra sine synder.

16.   Og slik var situasjonen for Alma og Amulek: Amulek hadde forlatt alt sitt gull og sølv og sine kostelige ting som var i Ammonihahs land på grunn av Guds ord, og han ble forkastet av dem som en gang var hans venner, og også av sin far og sine slektninger.

17.   Derfor, etter at Alma hadde opprettet menigheten i Sidom, så han en stor forandring, ja, han så at folket sluttet å være stolte i sine hjerter og begynte å ydmyke seg for Gud og begynte å komme sammen i sine helligdommer for å tilbe Gud ved alteret, mens de stadig våket og ba så de kunne bli befridd fra Satan og fra død og ødeleggelse,

18.   og som jeg sa, etter at Alma hadde sett alle disse ting, derfor tok han Amulek med seg til Zarahemlas land og tok ham med seg til sitt eget hus, og han betjente ham i hans trengsler og styrket ham i Herren.

19.   Og slik endte det tiende år av dommernes regjeringstid over Nephis folk.


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 15
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige