Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 63
  Forrige |
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Shiblon og senere Helaman overtar de hellige opptegnelser - Mange nephitter reiser til landet i nord - Hagoth bygger skip som seiler ut ved havet i vest - Moronihah beseirer lamanittene i karnp. Ca. 56-52 f. Kr. (17 vers)


1.   Og det skjedde i begynnelsen av det seks og tredevte år av dommernes regjeringstid over Nephis folk at Shiblon overtok de hellige ting som Alma hadde overlevert til Helaman.

2.   Og han var en rettferdig mann, og han vandret rettskaffent for Gud, og han søkte alltid å gjøre godt og holde Herren sin Guds befalinger, og det gjorde hans bror også.

3.   Og det skjedde at også Moroni døde, og slik endte det seks og tredevte år av dommernes regjeringstid.

4.   Og det skjedde at i det syv og tredevte år av dommernes regjeringstid var det en stor gruppe menn ja, hele fem tusen fire hundre menn som med sine hustruer og barn dro ut fra Zarahemlas land til landet i nord

5.   Og det skjedde at Hagoth, som var en overmåte dyktig mann, bygget seg et overmåte stort skip på grensen av landet Overflod, ved landet ødemark, og sjøsatte det på havet i vest ved den smale landtungen som førte inn i landet mot nord.

6.   Og se, det var mange nephitter som gikk ombord og seilte ut med mange fødemidler og også mange kvinner og barn, og de satte kursen mot nord. Og slik endte det syv og tredevte år.

7.   Og i det åtte og tredevte år bygget denne mannen flere skip. Og det første skipet kom også tilbake, og mange flere gikk ombord. Og de tok også mange fødemidler med seg og satte igjen kursen mot landet i nord.

8.   Og det skjedde at man aldri mer hørte noe til dem, og vi antar at de druknet i havets dyp. Og det skjedde at et annet skip også seilte ut, og hvor det dro, vet vi ikke.

9.   Og det skjedde at i dette året dro mange mennesker til landet i nord, og slik endte det åtte og tredevte år.

10.   Og det skjedde at i det ni og tredevte år av dommernes regjeringstid døde Shiblon også, og Corianton hadde reist til landet i nord med et skip for å bringe fødemidler til dem som hadde reist til dette landet.

11.   Derfor ble det nødvendig for Shiblon å overlevere disse hellige ting før han døde, til Helamans sønn, som ble kalt Helaman, og som var oppkalt etter sin far.

12.   Se, alle disse graveringer som var i Helamans besittelse, ble skrevet og sendt ut blant menneskenes barn over hele landet, unntatt de deler som Alma hadde befalt ikke skulle utgis.

13.   Likevel skulle disse ting holdes hellig og overleveres fra en generasjon til den neste. Derfor ble de dette år overlevert til Helaman før Shiblons død.

14.   Og det skjedde også dette året at det var noen frafalne som hadde gått over til lamanittene, og igjen ble de oppegget til vrede mot nephittene.

15.   Og samme år kom de også ned med en tallrik hærstyrke til krig mot Moronihahs folk eller mot Moronihahs hærstyrke. Men de ble slått og drevet tilbake igjen til sine egne land etter å ha lidd stort tap.

16.   Og slik endte det ni og tredevte år av dommernes regjeringstid over Nephis folk.

17.   Og slik endte beretningen av Alma og hans sønn Helaman og også Shiblon, som var hans sønn.


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 63Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige