Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 6
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Kirken i Zarahemla blir renset og settes i orden - Alma drar til Gideon for å forkynne. Ca. 83 f. Kr. (8 vers)


1.   Og nå skjedde det at etter at Alma hadde sluttet med å tale til medlemmene av kirken som var opprettet i byen Zarahemla, ordinerte han prester og eldster ved å legge sine hender på dem ifølge Guds orden, så de kunne presidere og våke over kirken.

2.   Og det skjedde at de som ikke tilhørte kirken og som omvendte seg fra sine synder, ble døpt til omvendelse og ble innlemmet i kirken.

3.   Og det skjedde også at de som tilhørte kirken og som ikke omvendte seg fra sin ugudelighet og ydmyket seg for Gud, jeg mener dem som var oppblåste i sine hjerters stolthet, ble forkastet, og deres navn ble strøket ut så deres navn ikke ble regnet blant de rettferdiges.

4.   Og slik begynte de å opprette kirkens orden i byen Zarahemla.

5.   Nå vil jeg dere skal forstå at Guds ord var fritt tilgjengelig for alle, og at ingen ble hindret i å komme sammen for å høre Guds ord.

6.   Likevel ble Guds barn befalt at de skulle komme sammen ofte og forene seg i faste og mektig bønn for velferden til de sjeler som ikke kjente Gud.

7.   Og nå skjedde det at da Alma hadde ordnet alt dette, forlot han dem, ja, han forlot kirken som var i byen Zarahemla, og dro over til østsiden av elven Sidon og inn i dalen Gideon, hvor det var blitt bygget en by som hadde fått navnet Gideon, som lå i dalen som ble kalt Gideon, og som var oppkalt etter den mannen som ble drept med sverd ved Nehors hånd.

8.   Og Alma dro ut og begynte å forkynne Guds ord til kirken som var opprettet i dalen Gideon, ifølge åpenbaringen om ordets sannhet som var blitt uttalt av hans fedre, og ifølge profetiens ånd som var i ham, ifølge vitnesbyrdet om Jesus Kristus - Guds Sønn som skulle komme for å forløse sitt folk fra deres synder - og den hellige orden han var kalt ved. Og slik er det skrevet. Amen.


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 6
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige