Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


ALMAS BOK


Kapittel 38
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

Shiblon ble forfulgt for rettferdighets skyld - Frelse er i Kristus, som er verdens liv og lys - Hold alle dine lidenskaper i tømme. Ca. 74 f. Kr. (14 vers)


1.   MIN sønn, lån øre til mine ord, for jeg sier deg som jeg sa til Helaman, at i den grad du holder Guds bud, skal det gå deg vel i landet, og i den grad du ikke holder Guds bud, skal du bli utestengt fra hans nærhet.

2.   Og nå, min sønn, jeg tror jeg vil få stor glede av deg på grunn av din standhaftighet og trofasthet mot Gud, for ettersom du i din ungdom har begynt å søke Herren din Gud, håper jeg du vil fortsette å holde hans bud, for velsignet er den som holder ut til enden.

3.   Jeg sier til deg, min sønn, at jeg allerede har hatt stor glede av deg på grunn av din trofasthet og din flid og din tålmodighet og din langmodighet blant zoramittene.

4.   For jeg vet at du var i lenker, og jeg vet også at du ble stenet for ordets skyld. Og du bar alle disse ting med tålmodighet fordi Herren var med deg, og nå vet du at Herren befridde deg.

5.   Og nå, min sønn Shiblon, vil jeg du skal huske at i samme grad som du setter din lit til Gud, skal du bli befridd fra dine prøvelser og dine vanskeligheter og dine plager, og du skal bli løftet opp på den siste dag.

6.   Min sønn, jeg vil ikke du skal tro at jeg vet dette av meg selv, men det er Guds Ånd som er i meg, som gjør disse ting kjent for meg. For hvis jeg ikke var blitt født av Gud, ville jeg ikke ha visst disse ting.

7.   Men se, på grunn av sin store barmhjertighet sendte Herren sin engel for å fortelle meg at jeg måtte stanse fortapelsens verk blant hans folk. Ja, og jeg har sett en engel ansikt til ansikt, og han talte med meg, og hans røst var som torden, og den rystet hele jorden.

8.   Og det skjedde at i tre dager og tre netter befant jeg meg i den bitreste smerte og sjelekval, og ikke før jeg ropte ut til Herren, Jesus Kristus, og ba om barmhjertighet, fikk jeg forlatelse for mine synder. Men se, jeg ropte til ham, og jeg fant fred for min sjel.

9.   Og nå, min sønn, jeg har fortalt deg dette så du kan lære visdom og lære av meg at det ikke finnes noen annen vei eller noe annet midde hvorved mennesket kan bli frelst, enn i og gjennom Kristus. Se, han er verdens liv og lys. Se, han er ordet som bringer sannhet og rettferdighet.

10.   Og slik som du har begynt å forkynne ordet, slik vil jeg også du skal fortsette å undervise. Og jeg vil du skal være flittig og måteholden i alle ting.

11.   Se til at du ikke blir oppblåst i stolthet, ja, se til at du ikke roser deg av din egen visdom, heller ikke av din store styrke. 12 Vær frimodig, men ikke overmodig, og se også til at du holder alle dine lidenskaper i tømme så du kan bli fylt med kjærlighet. Se til at du holder deg borte fra dovenskap.

13.   Be ikke slik zoramittene gjør, for du har sett at de ber for å bli hørt av mennesker og for å bli røst for sin visdom.

14.   Si ikke: O Gud, jeg takker deg for at vi er bedre enn våre brødre, men si heller: O Herre, tilgi min uverdighet og vær barmhjertig mot mine brødre. Ja, erkjenn alltid din uverdighet for Gud.

15.   Og måtte Herren velsigne din sjel og motta deg i sitt rike på den siste dag så du kan ta plass i fred. Gå nå, min sønn, og forkynn ordet for dette folk. Vær sindig. Farvel, min sønn.


 
Forrige
ALMAS BOK, kapittel 38
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige