Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 12
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Jesaja ser templet i de siste dager, Israels innsamling og tusenårsrikets dom og fred - De stolte og ugudelige vil bli ydmyket ved det annet komme - Sammenlign med Jesaja 2. Ca. 559-545 f. Kr. (22 vers)


1.   DET ord som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem:

2.   Og det skal skje i de siste dager da fjellet der Herrens hus står, skal være grunnfestet på toppen av fjellene og skal være høyt hevet over alle høyder, og alle nasjoner skal strømme til det,

3.   og mange folkeslag skal dra av sted og si: Kom, og la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, og han vil lære oss sine veier, og vi vil vandre på hans stier, for fra Sion skal loven utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

4.   Og han skal dømme mellom nasjonene og skal irettesette mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. En nasjon skal ikke løfte sverd mot en annen, heller ikke skal de mer lære å føre krig.

5.   O Jakobs hus, kom, og la oss vandre i Herrens lys, ja kom, for dere har alle faret vill, hver på sine ugudelige veier.

6.   Derfor, O Herre, har du forlatt ditt folk, Jakobs hus, fordi de gjennomsyres fra Østen og lytter til sannsigere som filistrene, og de finner behag i fremmedes barn.

7.   Deres land er også fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på deres skatter. Deres land er også fullt av hester, og det er ingen ende på deres vogner.

8.   Deres land er også fullt av avguder, de tilber sine henders verk, det som deres egne fingre har laget.

9.   Og den ringe mann bøyer seg ikke ned, og stormannen ydmyker seg ikke, derfor, tilgi dem ikke.

10.   Dere ugudelige, gå inn i fjellet og gjem dere i støvet, for Herrens frykt og hans høyhets herlighet skal slå dere.

11.   Og det skal skje at menneskets stolte øyne skal ydmykes og menneskets hovmod skal bøyes, og Herren alene skal være opphøyet på den dag.

12.   For Hærskarenes Herres dag kommer snart over alle nasjoner, ja, over hver eneste en, ja, over de stolte og hovmodige og over alle som er oppblåste, og de skal ydmykes.

13.   Ja, og Herrens dag skal komme over alle Libanons sedertrær, for de er høyreiste og stolte, og over alle eikene i Basan,

14.   og over alle høye fjell og over alle høyder og over alle nasjoner som er hovmodige, og over alle folkeslag,

15.   og over hvert høyt tårn og over hver befestet mur,

16.   og over alle skip på havet og over alle skip fra Tarsis og over alt som er behagelig å skue.

17.   Og menneskets hovmod skal bøyes ned, og menneskets stolthet skal ydmykes, og Herren alene skal være opphøyet på den dag.

18.   Og avgudene skal han fullstendig avskaffe.

19.   Og de skal gå inn i fjellhulene og i jordens klofter, for Herrens frykt skal komme over dem, og hans høyhets herlighet skal slå dem når han reiser seg for å ryste jorden forferdelig.

20.   På den dag skal menneskene kaste sine avguder av sølv og sine avguder av gull, som de selv har laget for å tilbe dem, bort til muldvarpene og flaggermusene,

21.   og gå inn i fjellkløftene og til toppen av de forrevne fjell, for Herrens frykt skal komme over dem, og hans høyhets herlighet skal slå dem når han reiser seg for å ryste jorden forferdelig.

22.   Vend deg bort fra mennesket som puster i sin nese. Hva er han å akte for?


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 12
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige