Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 27
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Mørke og frafall vil dekke jorden i de siste dager - Mormons bok vil komme frem - Tre vitner vil vitne om boken - Den lærde mann vil si at han ikke kan lese den forseglede bok - Herren vil utføre et underlig og forunderlig verk Sammenlign med Jesaja 29. Ca. 559-545 f. Kr. (35 vers)


1.   MEN se, i de siste dager, eller i hedningefolkenes dager ja, se, alle hedningefolkenes nasjoner og likeså jødene, både de som skal komme til dette land og de som skal være i andre land, ja, i alle jordens land, se, de vil være drukne av synd og alle slags avskyeligheter.

2.   Og når den tid kommer, skal de bli hjemsøkt av Hærskarenes Herre med torden og med jordskjelv og med veldige drønn og med storm og med uvær og med fortærende ild.

3.   Og alle nasjoner som kjemper mot Sion og som plager henne, skal være som en drøm i et syn om natten, ja, det skal være for dem som for den sultne som drømmer at han spiser, men våkner og hans sjel er tom, eller som den tørste som drømmer at han drikker, men våkner og er matt og hans sjel hungrer. Ja, slik skal det være med alle de mange nasjoner som kjemper mot Sions berg.

4.   For se, alle dere som synder, stans opp og bli forundret, for dere skal skrike ut og rope, ja, dere skal være drukne, men ikke av vin, dere skal rave, men ikke av sterk drikk.

5.   For se, Herren har utøst en dyp søvnens ånd over dere. For se, dere har lukket deres øyne, og dere har forkastet profetene, og deres ledere og seerne har han skjult på grunn av deres synder.

6.   Og det skal skje at Gud Herren skal frembringe en boks ord til dere, og de skal være ordene fra dem som er hensovet.

7.   Og se, boken skal være forseglet, og i boken skal det være en åpenbaring fra Gud fra verdens begynnelse til dens ende.

8.   Derfor, på grunn av de ting som er forseglet, skal det som er forseglet, ikke overleveres i en tid når folket er ugudelig og avskyelig. Derfor skal boken holdes fra dem.

9.   Men boken skal overlates til en mann, og han skal gi bokens ord, som er ordene fra dem som hviler i støvet, og han skal gi disse ord til en annen.

10.   Men de ord som er forseglet, skal han ikke overlate, heller ikke skal han gi fra seg boken. For boken skal forsegles ved Guds kraft, og den åpenbaring som ble forseglet, skal bli stående i boken for å komme frem i Herrens beleilige tid, for se, de åpenbarer alle ting fra verdens grunnvoll ble lagt og til verdens ende.

11.   Og dagen kommer da de av bokens ord som ble forseglet, skal leses fra hustakene, og de skal leses ved Kristi kraft, og alt som har skjedd blant menneskenes barn, og alt som vil skje så lenge jorden består, skal åpenbares for menneskenes barn.

12.   Derfor, på den dag da boken skal overlates til mannen jeg har omtalt, skal boken skjules for verdens øyne, så ingen øyne skal se den uten tre vitner som skal se den ved Guds kraft, foruten han som boken skal overlates til. Og de skal vitne om bokens sannhet og om hva den inneholder.

13.   Og ingen andre skal se den, unntatt noen få ifølge Guds vilje, for å bare vitnesbyrd om hans ord til menneskenes barn. For Gud Herren har sagt at de trofastes ord skal tale som om de var fra de døde.

14.   Derfor vil Gud Herren la bokens ord komme frem, og han vil stadfeste sitt ord ved så mange vitners munn som han synes gavnlig, og ve den som forkaster Guds ord!

15.   Men se, det skal skje at Gud Herren skal si til ham som han skal overlate boken til: Ta disse ord som ikke er forseglet, og gi dem til en annen så han kan vise dem til den lærde og si: Jeg ber deg, les dette. Og den lærde skal si: Bring boken hit, så vil jeg lese dem.

16.   Og nå, dette vil han si for verdens ære og for vinnings skyld, og ikke for å prise Gud.

17.   Og mannen skal si: Jeg kan ikke bringe boken, for den er forseglet.

18.   Da skal den lærde si: Jeg kan ikke lese den.

19.   Derfor skal det skje at Gud Herren igjen vil overlate boken og dens ord til ham som ikke er lærd, og mannen som ikke er lærd, skal si: Jeg er ikke lærd.

20.   Da skal Gud Herren si til ham: De lærde skal ikke lese disse ord, for de har forkastet dem, og jeg er istand til å utføre mitt eget verk, derfor skal du lese de ord som jeg vil gi deg.

21.   Rør ikke det som er forseglet, for jeg vil bringe det frem i min egen beleilige tid, for jeg vil vise menneskenes barn at jeg er istand til å utføre mitt eget verk.

22.   Derfor, når du har lest de ord jeg har befalt deg og har skaffet de vitner jeg har lovet deg, da skal du forsegle boken igjen og skjule den i meg, så jeg kan bevare de ord som du ikke har lest, inntil jeg i min visdom finner det beleilig å åpenbare alle ting for menneskenes barn.

23.   For se, jeg er Gud, og jeg er en Gud som gjør mirakler, og jeg vil vise verden at jeg er den samme i går, i dag og for evig, og jeg virker bare blant menneskenes barn i forhold til deres tro.

24.   Og igjen skal det skje at Herren skal si til ham som skal lese de ord som skal leveres til ham:

25.   Fordi dette folk holder seg nær til meg med sin munn og ærer meg med sine lepper, men deres hjerter er langt borte fra meg og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært,

26.   derfor vil jeg utføre et forunderlig verk blant dette folk ja, et underlig og forunderlig verk for visdommen til deres vise og lærde skal forgå, og forstanden til deres forstandige skal skjules.

27.   Og ve dem som tenker dypt for å skjule sine planer for Herren. De gjør sine gjerninger i mørke og sier: Hvem ser oss, og hvem kjenner oss? Og de sier også: Snur dere alt opp ned, vil det visselig gå som med pottemakerens leire. Men se, jeg vil vise dem, sier Hærskarenes Herre, at jeg kjenner alle deres gjerninger, for skal gjerningen si om ham som gjorde den: Han har ikke gjort meg, eller det som ble skapt, si om ham som skapte det: Han forsto det ikke?

28.   Men se, sier Hærskarenes Herre: Jeg vil vise menneskenes barn at om ikke lenge skal Libanon forandres til en fruktbar mark, og den fruktbare mark skal bli betraktet som en skog.

29.   Og på den dag skal de døve høre bokens ord, og ut fra mulm og mørke skal de blindes øyne se.

30.   Og de saktmodige skal også tilta, og deres glede skal være i Herren, og de fattige blant menneskene skal fryde seg i Israels Hellige.

31.   For visselig, så sant Herren lever, skal de se at det er forbi med voldsmannen, og det er ute med spotteren, og avskåret blir alle som søker synd,

32.   og de som gjør et menneske til synder for et ords skyld og legger snarer for den som hevder retten i porten, og viser den rettferdige bort som om han ingenting er.

33.   Derfor, så sier Herren som forløste Abraham, om Jakobs hus: Jakob skal ikke skamme seg nå, heller ikke skal hans ansikt blekne.

34.   Men når han ser sine barn, mine henders gjerning, midt iblant seg, da skal de hellige mitt navn og hellige Jakobs Mektige, og Israels Gud skal de frykte.

35.   Og de som var åndelig på villspor, skal komme til forståelse, og de som knurret, skal ta imot lærdom.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 27
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige