Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 13
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Juda og Jerusalem vil bli straffet for sin ulydighet - Herren fører sak og dømmer sitt folk - Sions døtre forbannes og pines for sin verdslighet - Sammenlign med Jesaja 3. Ca. 559-545 f. Kr. (26 vers)


1.   FOR se, Herren, Hærskarenes Herre, tar bort fra Jerusalem og fra Juda støtte og stav, hver støtte av brød og hver støtte av vann,

2.   helt og krigsmann, dommer og profet og den forstandige og den gamle,

3.   befalingsmann over femti og hver høyt aktet mann og rådgiver og kyndig åndemaner og den veltalende.

4.   Og jeg vil sette barn til å være deres fyrster, og spebarn skal herske over dem.

5.   Og folket skal undertrykkes av hverandre og enhver av sin neste, barnet skal oppføre seg stolt mot den gamle, og den æreløse mot den som er høyt aktet.

6.   Når en mann griper fatt i sin bror i sin fars hus og sier: Du har klær, var du vår høvding og la ikke denne ødeleggelsen skje under din hånd -

7.   på den dag skal han sverge og si: Jeg vil ikke være lege, for i mitt hus er det hverken brød eller klær. Gjør meg ikke til høvding over folket!

8.   For Jerusalem ligger i ruiner, og Juda er falt fordi deres tunger og deres gjerninger har vært mot Herren for å sette seg opp mot hans herlighets øyne.

9.   Deres ansiktsuttrykk vitner mot dem og tilkjennegir at deres synd har vært som Sodomas, og de kan ikke skjule det. Ve deres sjeler, for de har selv bragt ondskapen over seg!

10.   Si til de rettferdige at det går dem vel, for de skal ete frukten av sine gjerninger.

11.   Ve de ugudelige, for de skal forgå, for det deres hender har gjort, skal bli gjort mot dem selv!

12.   Og mitt folks undertrykkere er barn, og kvinner råder over dem. Du, mitt folk, de som leder deg, får deg til å feile og ødelegger den vei du skal gå.

13.   Herren trer frem for å føre sak, og han står der for å dømme folkene.

14.   Herren vil sette seg til doms over sitt folks gamle og deres fyrster, for de har plyndret vingården, og de fattiges rov er i deres hus.

15.   Hva mener dere? Dere river mitt folk i stykker og knuser de fattiges ansikter, sier Herren, Hærskarenes Gud.

16.   Og Herren sier: Fordi Sions døtre er hovmodige og går med kneisende nakke og lar øynene flakke omkring, går og tripper og lager en klirrende lyd med føttene -

17.   derfor skal Herren gjøre hodet skurvet på Sions døtre, og Herren skal avdekke deres nakenhet.

18.   På den dag skal Herren ta bort skjønnheten fra deres klirrende smykker og hårnettene og halvmånene,

19.   kjedene og armbåndene og tørklarne,

20.   hodepryden og fotkjedene og pannebåndene og lukteflaskene og øreringene,

21.   ringene og nesesmykkene,

22.   høytidsklarne og kjolene og kappene og pungene,

23.   speilene og de fine linklærne og hodeplaggene og slørene.

24.   Og det skal skje: Istedenfor vellukt skal det være stank, istedenfor belte skal det være rep, istedenfor velstelt hår skal det være skallet hode, og istedenfor fin kjole skal det være trang sekk, brennemerke istedenfor skjønnhet.

25.   Dine menn skal falle for sverdet, og dine helter i krigen.

26.   Og hennes porter klager og sørger, utplyndret sitter hun på jorden.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 13
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige