Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 22
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

På tusenårsrikets dag vil alle mennesker prise Herren - Han skal bo iblant dem - Sammenlign med Jesaja 12. Ca. 559-545 f. Kr. (6 vers)


1.   Og på den dag skal du si: O Herre, jeg vil prise deg. Selv om du var vred på meg, er din vrede opphørt, og du trøster meg.

2.   Se, Gud er min frelse, jeg vil stole på ham og ikke frykte, for Herren, JEHOVA, er min styrke og min sang, han er også blitt min frelse.

3.   Derfor skal dere øse vann med glede av frelsens kilder.

4.   Og på den dag skal dere si: Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blant folket, forkynn at hans navn er opphøyet.

5.   Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort, over hele jorden er dette kjent.

6.   Rop høyt og juble, dere som bor i Sion, for stor er Israels Hellige midt iblant dere.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 22
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige