Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 14
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Sion og hennes døtre vil bli forløst og renset på tusenårsrikets dag - Sammenlign med Jesaja 4. Ca. 559-545 f. Kr. (6 vers)


1.   Og på den dag skal syv kvinner gripe fatt i en mann og si: Vi vil ete vårt eget brød og kle oss i våre egne klær, la oss bare kalles ved ditt navn for å ta bort vår skam.

2.   På den dag skal Herrens gren være vakker og herlig, og jordens frukt utsøkt og behagelig for dem av Israel som slapp bort.

3.   Og det skal skje at de som er tilbake i Sion og som blir igjen i Jerusalem, skal kalles hellige, hver den som er nedskrevet blant de levende i Jerusalem,

4.   når Herren får tvettet bort Sions døtres urenhet og får renset Jerusalems blod ut av Jerusalem ved dommens ånd og ved ildens ånd.

5.   Og over hvert bosted på Sions berg og over hennes forsamlinger vil Herren skape en sky og en røk om dagen og skinnet av en luende ild om natten, for all Sions herlighet skal være beskyttet.

6.   Og det skal være et tabernakel til skygge mot heten om dagen og et tilfluktssted, et skjul, mot uvær og mot regn.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 14
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige