Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 5
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Nephittene skiller lag med lamanittene, holder Moseloven og bygger et tempel - På grunn av sin vantro blir lamanittene avskåret fra Herrens nærhet, blir slått med en forbannelse og blir en svøpe for nephittene. Ca. 588-559 f. Kr. (34 vers)


1.   SE, det skjedde at jeg, Nephi, anropte Herren min Gud meget på grunn av mine brødres vrede.

2.   Men se, deres vrede mot meg tiltok i den grad at de forsøkte å ta mitt liv.

3.   Ja, de knurret mot meg og sa: Vår yngre bror tenker å råde over oss, og vi har hatt mange provelser på grunn av ham. La oss derfor slå ham ihjel så vi ikke blir plaget mer på grunn av hans ord. For se, vi vil ikke at han skal råde over oss, for det tilkommer oss, som er de eldste brødre, å råde over dette folk.

4.   Nå skriver jeg ikke på disse platene alle de ord som de knurret mot meg. Men det er tilstrekkelig for meg å si at de forsøkte å ta mitt liv.

5.   Og det skjedde at Herren advarte meg - at jeg, Nephi, og alle som ville bli med meg, skulle skille lag med dem og flykte ut i villmarken.

6.   Derfor skjedde det at jeg, Nephi, tok min familie og også Zoram og hans familie og Sam, min eldre bror, og hans familie og Jakob og Josef mine yngre brødre mine søstre og alle de som ville bli med meg. Og de som ville bli med meg, var de som trodde på Guds advarsler og åpenbaringer, derfor lyttet de til mine ord.

7.   Og vi tok våre telt og alt vi greide å få med oss, og reiste i villmarken i mange dager. Og etter at vi hadde reist i mange dager, slo vi opp teltene.

8.   Og mitt folk ville at vi skulle kalle stedet Nephi, derfor kalte vi det Nephi.

9.   Og alle som var med meg, ble enige om å kalle seg Nephis folk.

10.   Og vi anstrengte oss for å holde Herrens bud, lover og befalinger i alle ting, ifølge Moseloven.

11.   Og Herren var med oss, og det gikk oss overmåte vel, for vi sådde frø og høstet i rikt monn. Og vi begynte å ale opp storfe og småfe og alle slags dyr.

12.   Og jeg, Nephi, hadde også tatt med meg opptegnelsene som var gravert på messingplatene, og likeså kulen, eller kompasset, som ble gjort istand til min far ved Herrens hånd ifølge det som er skrevet.

13.   Og det skjedde at det begynte å gå oss overmåte vel, og vi begynte å formere oss i landet.

14.   Og jeg, Nephi, tok Labans sverd og laget mange sverd etter samme mal for at det folk som nå ble kalt lamanitter, ikke skulle få noen mulighet til å overfalle oss og drepe oss, for jeg kjente deres hat til meg og mine barn og til dem som ble kalt mitt folk.

15.   Og jeg lærte mitt folk å bygge bygninger og arbeide i allslags tre og i jern og i kobber og i messing og i stål og i gull og i sølv og i kostbar malm som fantes i store mengder.

16.   Og jeg, Nephi, bygget et tempel, og jeg konstruerte det på samme måte som Salomos tempel, men det ble ikke bygget av så mange kostelige ting, for de fantes ikke i landet. Derfor kunne det ikke bygges likedan som Salomos tempel, men det var konstruert på samme måte som Salomos tempel, og håndverksmessig var det overmåte fint.

17.   Og det skjedde at jeg, Nephi, fikk mitt folk til å være flittige og til å arbeide med sine hender.

18.   Og det skjedde at de ville at jeg skulle være deres konge. Men jeg, Nephi, ønsket ikke at de skulle ha noen konge. Likevel gjorde jeg alt som sto i min makt for dem.

19.   Og se, Herrens ord som han talte om dem, at jeg skulle lede dem og undervise dem, hadde gått i oppfyllelse for mine brødre. Derfor hadde jeg ledet dem og undervist dem ifølge Herrens befalinger inntil den tid da de forsøkte å ta mitt liv.

20.   Derfor gikk Herrens ord i oppfyllelse da han talte til meg og sa: Hvis de ikke vil lytte til dine ord, skal de bli avskåret fra Herrens nærhet. Og se, de ble avskåret fra hans nærhet.

21.   Og på grunn av deres misgjerninger hadde han latt forbannelsen komme over dem, ja, en svar forbannelse. For se, de hadde forherdet sine hjerter mot ham, så de var blitt som flint. Derfor, da de var hvite og overmåte skjønne og tiltalende, lot Gud Herren dem få en mørk hud så de ikke skulle være tiltrekkende for mitt folk.

22.   Og så sier Gud Herren: Jeg vil la dem virke frastøtende på ditt folk hvis de ikke omvender seg fra sine synder.

23.   Og forbannet skal hans ætt være som blander seg med deres ætt, for de skal forbannes med den samme forbannelse. Og Herren talte det, og det ble gjort.

24.   Og på grunn av den forbannelse som var over dem, ble de et dovent folk, fulle av svik og bedrag, og gikk på leting etter rovdyr i villmarken.

25.   Og Gud Herren sa til meg: De skal være en svøpe for din ætt for å mane dem til ettertanke om meg. Og hvis de ikke husker meg og lytter til mine ord, skal de tukte dem, endog til ødeleggelse.

26.   Og det skjedde at jeg, Nephi, innviet Jakob og Josef til å være prester og lærere over mitt folks land.

27.   Og det skjedde at vi levde på en måte som bragte lykke.

28.   Og tredve år var gått siden vi forlot Jerusalem.

29.   Og jeg, Nephi, hadde hittil ført opptegnelsene over mitt folk på mine plater som jeg hadde laget.

30.   Og det skjedde at Gud Herren sa til meg: Lag andre plater, og du skal gravere mange ting på dem som er gode i mine øyne og til gavn for ditt folk.

31.   Derfor, for å være lydig mot Herrens befalinger gikk jeg, Nephi, og laget disse platene, og på dem har jeg gravert disse ting.

32.   Og jeg graverte det som er velbehagelig for Gud. Og hvis mitt folk finner behag i det som er av Gud, vil de finne behag i det jeg har gravert på disse platene.

33.   Og hvis mitt folk ønsker å kjenne mitt folks historie mer utførlig, må de granske mine andre plater.

34.   Og det er tilstrekkelig for meg å si at førti år var gått, og vi hadde allerede hatt kriger og stridigheter med våre brødre.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 5
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige