Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


2. NEPHIS BOK


Kapittel 21
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Isais stubb (Kristus) vil dømme i rettferdighet -Kunnskapen om Gud skal dekke jorden i tusenårsriket -Herren vil løfte et banner og samle Israel - Sammenlign med Jesaja 11. Ca. 559-545 f. Kr. (16 vers)


1.   Og en a kvist skal skyte frem fra Isais stubb, og et skudd skal gro opp fra hans røtter.

2.   Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og ærefrykt for ham,

3.   og skal gi ham en klær forståelse av Herrens frykt, og han skal ikke dømme etter det hans øyne ser og ikke skifte rett etter det hans ører hører,

4.   men med rettferdighet skal han dømme de fattige og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pusten fra sine lepper.

5.   Og rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet beltet om hans hofter.

6.   Ulven skal også bo hos lammet, og leoparden skal legge seg hos kjeet, og kalven og den unge loven og gjøfeet skal gå sammen, og et lite barn skal lede dem.

7.   Og ku og bjørn skal beite sammen, ungene deres skal ligge sammen, og loven skal ete halm som oksen.

8.   Og diebarnet skal leke ved huggormens hule, og det avvente barn skal legge sin hånd over basiliskens hull.

9.   Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg, for jorden skal være full av Herrens kunnskap likesom vannet dekker havet.

10.   Og på den dag skal det være et Isais rotskudd som skal stå som et banner for folket. Dit skal hedningefolkene søke, og hans hvilested skal være herlig.

11.   Og det skal skje at på den dag skal Herren for annen gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake levningen av sitt folk, de som er blitt berget fra Assur og fra Egypt og fra Patros og fra Kus og fra Elam og fra Sinear og fra Hamat og fra øyene i havet.

12.   Og han skal løfte et banner for nasjonene og skal samle de fordrevne av Israel og sanke de adspredte av Juda fra jordens fire hjørner.

13.   Efraims misunnelse skal også vike, og Judas motstandere skal utryddes. Efraim skal ikke misunne Juda, og Juda skal ikke plage Efraim.

14.   Men de skal slå ned pi filistrenes skuldre mot vest, de skal plyndre dem som bor i ost, de skal legge sin hånd på Edom og Moab, og Ammons barn skal adlyde dem.

15.   Og Herren skal helt ødelegge bukten i Egypts hav og svinge sin hånd over elven med sin sterke storm. Han skal kløve den til syv bekker og la mennesket gå tørrskodd over.

16.   Og det skal være en alfarvei for levningen av hans folk, de som er reddet fra Assur, likesom det var for Israel den dag de dro opp fra landet Egypt.


 
Forrige
2. NEPHIS BOK, kapittel 21
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige