Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


3. NEPHIS BOK


Kapittel 13
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Jesus lærer nephittene Herrens bønn - De skal samle seg skatter i himmelen - De tolv blir befalt at de i sitt virke ikke skal bekymre seg for timelige ting - Sammenlign med Matteus 6. Ca. 34 e. Kr. (34 vers)


1.   SANNELIG, sannelig sier jeg at jeg vil dere skal gi almisser til de fattige. Men ta dere i være så dere ikke gir deres almisser for å bli sett av mennesker, ellers får dere ingen lønn hos deres Fader som er i himmelen.

2.   Derfor, når dere gir almisse, da skal dere ikke la blåse i basun for dere slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene så de kan bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere: De har fått sin lønn.

3.   Men når du gir almisse, la da ikke din venstre hånd vite hva din høyre hånd gjør,

4.   slik at din almisse kan være i lønndom, og din Fader som ser i lønndom, skal selv lønne deg åpenlyst.

5.   Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne, for de elsker å be mens de står i synagogene og på gatehjørnene så de kan bli sett av mennesker. Sannelig sier jeg dere: De har fått sin lønn.

6.   Men når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer, og når du har lukket din dør, be til din Fader som er i lønndom, og din Fader som ser i lønndom, skal lønne deg åpenlyst.

7.   Men når dere ber, da bruk ikke tomme gjentagelser likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.

8.   Vær derfor ikke som dem, for deres Fader vet hva dere trenger til før dere ber ham.

9.   Derfor skal dere be på denne måten: Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn.

10.   Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.

11.   Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.

12.   Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

13.   For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.

14.   For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Fader tilgi dere.

15.   Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader tilgi det dere har forbrutt.

16.   Og videre, når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør, for de gjør sitt ansikt ukjennelig så de kan vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere: De har fått sin lønn.

17.   Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt,

18.   så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Fader som er i lønndom. Og din Fader som ser i lønndom, skal lønne deg åpenlyst.

19.   Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer og tyver bryter inn og stjeler.

20.   Men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.

21.   For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

22.   Øyet er legemets lys. Hvis derfor ditt øye er friskt, da blir hele ditt legeme fullt av lys.

23.   Men om ditt øye er ondt, da blir hele ditt legeme fullt av mørke. Hvis derfor lyset i deg er mørke, hvor stort er da ikke dette mørke!

24.   Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon.

25.   Og nå skjedde det at da Jesus hadde talt disse ord, så han på de tolv som han hadde utvalgt, og sa til dem: Husk de ord som jeg har talt, for se, dere er de som jeg har utvalgt til å virke blant dette folk. Derfor sier jeg til dere: Vær ikke bekymret for deres liv, hva dere skal spise og hva dere skal drikke, heller ikke for deres legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne?

26.   Se på fuglene i luften. For de sår ikke, heller ikke høster de, ikke samler de i lader, men deres Fader i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn dem?

27.   Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin vekst?

28.   Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke.

29.   Og likevel sier jeg dere at selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

30.   Hvis Gud derfor kler gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, vil han også kle dere hvis dere ikke har svak tro.

31.   Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?

32.   For deres himmelske Fader vet at dere trenger alt dette.

33.   Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette lagt til.

34.   Vær derfor ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.


 
Forrige
3. NEPHIS BOK, kapittel 13
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige