Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


3. NEPHIS BOK


Kapittel 30
  Forrige |
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Hedningefolkene i de siste dager blir befalt å omvende seg, komme til Kristus og bli regnet til Israels hus. Ca. 34-35 e. Kr. (2 vers)


1.   LYTT, dere hedningefolk, og hør Jesu Kristi, den levende Guds Sønns ord som han har befalt meg at jeg skulle tale om dere. For se, han befaler meg å skrive følgende:

2.   Vend om, alle dere hedningefolk - fra deres ugudelige veier, og omvend dere fra deres onde gjerninger, fra deres løgn og bedrageri og fra deres horeri og fra deres hemmelige avskyeligheter og deres avgudsdyrkelse og fra deres mord og deres prestelist og deres misunnelse og deres strid, og fra all deres ugudelighet og avskyelighet - og kom til meg og bli døpt i mitt navn så dere kan få forlatelse for deres synder og bli fylt med Den Hellige Ånd, så dere kan bli regnet til mitt folk som er av Israels hus.


 
Forrige
3. NEPHIS BOK, kapittel 30Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige