Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


3. NEPHIS BOK


Kapittel 29
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Når Mormons bok kommer frem, er det et tegn på at Herren har begynt å samle Israel og oppfylle sine pakter - De som forkaster hans åpenbaringer og gaver i de siste dager, vil bli slått med enforbannelse. Ca. 3435 e. Kr. (9 vers)


1.   Og se, nå sier jeg dere at når Herren i sin visdom finner det passende at disse ord skal komme til hedningefolkene ifølge hans ord, da kan dere vite at pakten som Faderen har inngått med Israels barn om å føre dem tilbake til deres arveland, allerede begynner å gå i oppfyllelse.

2.   Og dere kan vite at Herrens ord som er blitt uttalt av de hellige profeter, skal alle gå i oppfyllelse. Og dere behøver ikke si at Herren drøyer med å komme til Israels barn.

3.   Og dere behøver ikke tro i deres hjerter at de ord som er blitt uttalt, er unyttige, for se, Herren vil huske sin pakt som han har inngått med sitt folk av Israels hus.

4.   Og når dere ser at disse ord kommer frem blant dere, da behøver dere ikke lenger vise forakt for Herrens gjerninger, for rettferdighetens sverd er i hans høyre hånd, og se, hvis dere på den dag viser forakt for hans gjerninger, vil han straks la det falle på dere.

5.   Ve den som viser forakt for Herrens gjerninger, ja, ve den som fornekter Kristus og hans verk!

6.   Ja, ve den som fornekter Herrens åpenbaringer, og som sier at Herren ikke lenger virker ved åpenbaring eller ved profeti eller ved gaver eller ved tungemål eller ved helbredelser eller ved Den Hellige Ånds kraft!

7.   Ja, og ve den som på den dag for vinnings skyld sier at intet mirakel kan utføres ved Jesus Kristus, for den som gjør dette, skal bli som fortapelsens sønn for hvem det ikke var noen barmhjertighet, ifølge Kristi ord!

8.   Ja, og dere behøver ikke lenger håne eller forakte eller gjøre narr av jødene eller noen levning av Israels hus, for se, Herren husker sin pakt med dem, og han vil gjøre med dem i overensstemmelse med det som han har sverget.

9.   Derfor behøver dere ikke tro at dere kan vende Herrens høyre hånd til venstre, så han ikke kan felle dom og derved oppfylle pakten som han har inngått med Israels hus.


 
Forrige
3. NEPHIS BOK, kapittel 29
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige