Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


3. NEPHIS BOK


Kapittel 26
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Jesus forklarer alle ting fra begynnelsen til enden - Spebarn og barn uttaler vidunderlige ting som ikke kan skrives - De som tilhorer Kristi Kirke, har alle ting felles. Ca. 34 e. Kr. (21 vers)


1.   OG nå skjedde det at da Jesus hadde fortalt disse ting, forklarte han dem for forsamlingen, og han forklarte alle ting, både, store og små, for dem.

2.   Og han sa: Disse Skriftene som dere ikke hadde med dere, befalte Faderen meg at jeg skulle gi dere. For det var i overensstemmelse med hans visdom at de skulle gis til kommende generasjoner.

3.   Og han forklarte alle ting, helt fra begynnelsen og like ned til den tid da han skulle komme i sin herlighet - ja, alt som skulle skje på jordens overflate helt til grunnstoffene skulle smelte med gloende hete og jorden skulle rulles sammen som en bokrull og himmel og jord skulle forgå,

4.   og like ned til den store og siste dag da alle folk og alle slekter og alle nasjoner og tungemål skal stå for Gud og bli dømt etter sine gjerninger, enten de er gode eller onde

5.   hvis de er gode, til det evige livs oppstandelse, og hvis de er onde, til fordømmelsens oppstandelse - parallelle begivenheter, den ene på den ene siden og den andre på den andre siden - ifølge den barmhjertighet og den rettferdighet og den hellighet som er i Kristus som var til før verdens begynnelse.

6.   Og selv ikke en hundredel av det Jesus virkelig lærte dette folk, kan skrives i denne bok.

7.   Men se, Nephis plater inneholder de fleste av de ting som han lærte folket.

8.   Og disse ting som utgjør en mindre del av de ting som han lærte folket, har jeg skrevet, og jeg har skrevet dem i den hensikt at de igjen måtte bringes til dette folk fra hedningefolkene, ifølge de ord som Jesus har talt.

9.   Og når de har mottatt dette - som det er nødvendig for dem å ha først for å prøve deres tro, og hvis de tror disse ting - da skal de større ting bli åpenbart for dem.

10.   Og hvis de ikke vil tro disse ting, da skal de større ting holdes tilbake fra dem til deres fordømmelse.

11.   Se, jeg var nær ved å skrive alt som var gravert på Nephis plater, men Herren forbød det og sa: Jeg vil prøve mitt folks tro.

12.   Derfor skriver jeg, Mormon, de ting som Herren har befalt meg. Og nå avslutter jeg, Mormon, mine bemerkninger og fortsetter å skrive de ting som jeg er blitt befalt.

13.   Derfor vil jeg dere skal forstå at Herren virkelig underviste folket i et tidsrom av tre dager, og deretter viste han seg ofte for dem og brøt brød ofte og velsignet det og ga det til dem.

14.   Og det skjedde at han underviste og betjente folkemengdens barn som er blitt omtalt, og han løste deres tunge, og de talte store og vidunderlige ting til sine fedre, ja, større enn han hadde åpenbart til folket. Og han løste deres tunger så de kunne tale.

15.   Og det skjedde at etter at han hadde fart opp til himmelen, etter å ha vist seg for dem for annen gang, og hadde gått til Faderen etter å ha helbredet alle deres syke og deres lamme og åpnet deres blindes øyne og de døves ører, og til og med hadde utført alle slags helbredelser blant dem og oppreist en mann fra de døde og hadde vist dem sin makt og hadde fart opp til Faderen,

16.   se, da skjedde det dagen etter at folkemengden samlet seg, og de både så og hørte disse barna, ja, til og med spebarn åpnet sin munn og uttalte vidunderlige ting, og de ting som de uttalte fikk ingen skrive ned, det ble dem forbudt.

17.   Og det skjedde at fra den tid av begynte de disipler som Jesus hadde utvalgt, å døpe og undervise alle som kom til dem, og alle som ble døpt i Jesu navn, ble fylt med Den Hellige Ånd.

18.   Og mange av dem så og hørte usigelige ting som det ikke er tillatt å skrive.

19.   Og de underviste og betjente hverandre, de hadde alle ting felles, og alle behandlet hverandre rettferdig.

20.   Og det skjedde at de gjorde alle ting slik som Jesus hadde befalt dem.

21.   Og de som ble døpt i Jesu navn, ble kalt Kristi kirke.


 
Forrige
3. NEPHIS BOK, kapittel 26
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige