Forord | 1. Nephis bok | 2. Nephis bok | Jakobs bok | Enos bok | Jaroms bok | Omnis bok | Mormons ord | Mosiahs bok | Almas bok | Helamans bok | 3. Nephis bok | 4. Nephis bok | Mormons bok | Ethers bok | Moronis bok |


3. NEPHIS BOK


Kapittel 25
  Forrige | Neste
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Ved det annet komme vil de stolte og ugudelige bli brent som halm - Elijah vil vende tilbake før denne store og forferdelige dag - Sammenlign med Malakias 4. Ca. 34 e. Kr. (6 vers)


1.   For se, dagen kommer som skal brenne som en ovn. Og alle de stolte, ja, og alle som lever ugudelig, skal være som halm, og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Hærskarenes Herre, så den ikke levner dem hverken rot eller gren.

2.   Men for dere som frykter mitt navn, skal Rettferdighetens Sønn stå frem med legedom i sine vinger, og dere skal begynne å vokse som kalver på båsen.

3.   Og dere skal tråkke ned de ugudelige, for de skal være som aske under fotsålene deres på den dag da jeg skal gjøre dette, sier Hærskarenes Herre.

4.   Kom ihu Mose lov, min tjeners lov, den jeg ga til ham på Horeb for hele Israel med lover og bud!

5.   Se, jeg sender dere Elijah, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.

6.   Og han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå jorden med en forbannelse.


 
Forrige
3. NEPHIS BOK, kapittel 25
NesteProgramvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Mormons Bok, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige